פרופ' ליאב אורגד

בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה LL.M., Columbia University

תחומי מומחיות