פרופ' אורית טיקוצינסקי

בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה Ph.D., New York University - NYU

תחומי מומחיות