פרופ' רונן ישראל

בית ספר אריסון למנהל עסקים Ph.D., Northwestern University

מימון