מר רועי כ"ץ

בית ספר סמי עופר לתקשורת

תחומי מומחיות