פרופ' שחר איל

בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה Ph.D., אוניברסיטת תל אביב

ראש תכנית התואר השני בפסיכולוגיה חברתית

תחומי מומחיות