ד"ר שרית גוטמן שטינמץ

בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה Ph.D., State University of New York - SUNY