עו"ד שלומית ברנע פרגו


תחומי מומחיות

  • עו"ד שלומית ברנע פרגו מכהנת כיועצת המשפטית ומנהלת המחלקה המשפטית במשרד ראש הממשלה מאז יוני 2003. היא בעלת תואר ראשון ותואר שני (בהצטיינות) במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, ועורכת דין מזה 36 שנים, מתוכן כ-13 שנים במגזר הפרטי בתחום המסחרי והתאגידי, וכ-23 שנה במשרד ראש הממשלה. בנוסף לתפקידה היא כיהנה כנציגת המדינה בתפקידים שונים, ובכללם 12 שנה כדירקטורית בחברת החשמל ובוועדות הדירקטוריון, לרבות כיו"ר ועדת הביקורת וכיו"ר ועדת אחריות תאגידית, 6 שנים כחברת מליאת רשות ניירות ערך, וכן כחברת מועצת מרכז יצחק רבין, כחברה בוועדת ההיגוי של פרויקט מסע, כחברה באסיפה הכללית של קרן מורשת הכותל המערבי, כחברה בוועדת ההיגוי של פרויקט תגלית, וכחברת וועדת פרס אמת ומ"מ יו"ר הוועדה. היא פרסמה שלושה מאמרים משפטיים ומרצה לאורך השנים במסגרות אקדמיות ומקצועיות.