פרופ' שרון מרגליות-רבין

בית ספר הארי רדזינר למשפטים J.S.D, New York University - NYU

דיקן בית הספר לשעבר