ד"ר אייל סולגניק

בית ספר אריסון למנהל עסקים Ph.D. בכלכלה, אוניברסיטת תל אביב

יועץ לנשיא וסגן המשנה לנשיא

תחומי מומחיות

 • ד"ר אייל סולגניק פרסם מאמרים רבים בנושאי חשבונאות וכלכלת מידע, לרבות בדבר הערך השלילי של אינפורמציה בשווקים כלכליים שונים. מחקרו בתחום החשבונאות עוסק במידול מושגים אבסטרקטיים וקונספטואליים. מחקריו העדכניים של ד"ר סולגניק בתאוריה כלכלית עוסקים ביישום מודלים מתימטיים של תורת המשחקים השיתופיים ושל בחירה חברתית וכללי הצבעה לשאלות בתחום כלכלת נדל"ן ועסקים משפחתיים.
  ד"ר סולגניק שימש בעבר רואה החשבון הראשי של רשות ניירות ערך ואחר כך כמייסד ומנהל מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך. כן שימש בעבר כשותף בפירמת רואי חשבון (אז תחת KPMG) וכמנהל הכספים הראשי של קונצרן אידיבי.
  ד"ר סולגניק כיהן, בין היתר, כ:
  • חבר במועצת השמאים
  • חבר במועצת רואי חשבון
  • חבר במועצת המוסד לתקינה בחשבונאות
  • חבר בוועדה לתקינה חשבונאית ממשלתית
  • ראש הוועדה לבחינת הדיווח של קופות חולים בישראל (מינוי של משרד הבריאות והמוסד לתקינה בחשבונאות)
  • חבר בוועדה לבחינת הדיווח הכספי של רשויות מקומיות בישראל (ועדה שהוקמה על ידי משרד הפנים)

 • Ben-Shahar, D., Carmeli, A., Sulganik, E., & Weiss, D. Power and Dominant Coalitions in Family Business. Academy of Management Review, Forthcoming.


   Danny Ben-Shahar , Roni Golan & Eyal Sulganik (2020): Tax Evasion in theHousing Market: Identification and Exploration, Journal of Real Estate ResearchTo link to this article: https://doi.org/10.1080/08965803.2020.1840899


   אייל סולגניק:הכשרת מנהלים באמצעות חידות מתמטיות: אוקסימורון או גישה יעילה?, משפט ועסקים (כתב העת של המרכז הבינתחומי) · 

    אייל סולגניק : החשבונאות המודרנית לאור רעיונות גדולים אחרים: "הערות חופשיות" , משפט ועסקים (כתב העת של המרכז הבינתחומי) · 
     עמרי ידלין ואייל סולגניק: פרדוקס ה"עניין אישי" בחדרי הדירקטוריונים ובשוק ההון: המקרה הישראלי, בטאון רואה החשבון, 2015 ·     
    אייל סולגניק, יצחק סוארי, לירון קונסטנטין, מיפוי רשת הדירקטורים בישראל, משפט ועסקים (כתב העת של המרכז הבינתחומי) ·      
    פרופ' דן וייס וד"ר אייל סולגניק, כללי הצבעה בדירקטוריון של עסקים משפחתיים, חידושים בניהול, 1, 2017 (כתב העת של בית הספר קולר אוניברסיטת תל אביב)


  Chapters in Books   Published   D. Ben-Shahar , G. Benchetrit, E. Sulganik Mortgage Markets Worldwide The Israeli mortgage market: mortgage insurance as a mechanism for screening default risk. Blackwell Publishing,  2008   


   D. Galai, E. Sulganik, Z. Wiener Bridging the GAAP, recent advances in finance and accounting Accounting values versus market values and earnings management in banks World Scientific


      D. Ben-Shahar, E. Sulganik, D. Tsang  "DOES IFRS 10 ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS ABANDON ACCEPTED ECONOMIC PRINCIPLES?",  Australian Accounting review, Volume 26, Issue 4, pp 341-345


    D. Ben-Shahar, E. Sulganik, D. Tsang  Funds from operations versus net income: examining the dividend-relevance of REIT performance measures Journal of Real Estate Research ,2011, 33(3):415-442


      D. Ben-Shahar, E. Sulganik Vacancy chains and the degree of mobility in the housing market The Annals of Regional Science, December 2011, Volume 47, Issue 3, pp 569-583  


   Y. Margaliot, R. Eldor, Y. Edrey, E. Sulganik A cost of tax planning Review of Law & Economics, 155 (2009)


    D. Ben-Shahar, Y. Deng, E. Sulganik Property appraisal in high-rises: a cooperative game theory approach Journal of Housing Economics, 18, pp. 25-33, 2009


   D. Ben-Shahar , E. Sulganik Fair depreciation: a shapely value approach The B.E. Journal of Theoretical Economics, 9 (Issue 1), 2009


        D. Ben-Shahar , Y. Margaliot, E. Sulganik The straight-line depreciation is wanted, dead or alive Journal of Real Estate Research, 31(3), pp. 351-370, 2009


   Y. Arbel, D. Ben-Shahar, E. Sulganik Mean reversion and momentum: another look at the price-volume correlation in the real estate market The Journal of Real Estate Finance and Economics, 39(3), pp. 316-335, 2009


   D. Ben-Shahar , E. Sulganik Partial ordering of unpredictable mobility with welfare implications Economica, 75, pp. 592-614, 2008


    D. Ben-Shahar , E. Sulganik Can co-owners agree to disagree? A theoretical examination of voting rules in co-ownerships The Journal of Real Estate Finance and Economics, 31(2), pp. 207-223, 2005


      Prof. I. Zilcha, E. Sulganik The Choice of Acquiring Medical Information in Life Insurance Markets Journal of Risk and Insurance, 66, pp. 609-620, 1999.


      Prof. I. Zilcha, E. Sulganik The Value of Information; The Case of Signal Dependent Opportunity Sets Journal of Economics Dynamics and Control, 21,pp. 1615-1625, 1997      


    Prof. I. Zilcha, E. Sulganik The Value of Information in the Presence of Futures Markets The Journal of Futures Markets, 16, pp. 227-240, 1996     


      Prof. Z. Safra, E. Sulganik Schur – Convexity, Quasi – Convexity and Preference for Early Resolution of Uncertainty Theory and Decision, 39, pp. 213-218, 1995    


  Prof. Z. Safra, E. SulganikOn the Nonexistence of Blackwell's Theorem – Type Results with General Preference Relations Journal of Risk and Uncertainty, 10, pp. 187-201, 1995


  E. SulganikOn the Structure of Blackwell’s Equivalence Classes of Information Systems Mathematical Social Sciences, 29 ,pp. 213-223,  1995