Ph.D., יוליה גולנד

בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה Ph.D., האוניברסיטה העברית בירושלים

תחומי מומחיות

  • ד"ר יוליה גולנד סיימה את לימודי הדוקטורט שלה באוניברסיטה העברית בירושלים בשיתוף עם מכון ויצמן למדע. עבודת הדוקטורט שלה עסקה בתהליכים מוחיים בעת מצבי תפיסה עשירה ואקולוגית.
    "מרבית חיינו מוקדשת לאינטרקציה עם אנשים אחרים. כייצורים חברתיים נחנו במנגנונים ביולוגיים מולדים המאפשרים לנו לתקשר עם אנשים אחרים, להבין את מצבם וליצור עימם קשרים משמעותיים. המחקר שלי מתמקד בחקר מנגנונים התנהגותיים וביולוגיים התומכים באינטרקציה בינאישית.
    אינטרקציה היא לא רק נושא תיאורטי עבורי, אלא גם חלק אינטגרלי מהעשייה המחקרית, שכן את מחקריי אני עושה בשיתוף מלא עם ד''ר נאווה לויט-בינון במעבדה לאמידות מוחית ואינטרקציה חברתית, אשר הוקמה במרכז סגול לחקר מוחי והתפתחות האדם.
    המחקרים במעבדה מערבים שיטות מתקדמות לחקר תגובות אוטונומיות, עצביות והתנהגותיות של אנשים הנמצאים במצבים בינאישיים שונים. רבים מהמחקרים שואלים כיצד המידע הרגשי מועבר מאדם לאדם בעת האינטרקציה, האם במעברים אלו נוצרות חוויות משותפות, וכן מה תפקידה של קוגניציה ומודעות בהיווצרותה של חוויה רגשית משותפת.
    מוקד מחקרי נוסף במעבדה הוא סנכרון בינאישי. אנחנו חוקרים סנכרון מוטורי ופיזיולוגי במהלך מצבים בינאישיים שונים וכן את השלכותיו של סנכרון על התנהגות חברתית".