ד"ר יובל קרניאל

בית ספר סמי עופר לתקשורת Ph.D., האוניברסיטה העברית בירושלים

מנהל חממת התוכן

 • ד"ר יובל קרניאל, מרצה בכיר בבית הספר סמי עופר לתקשורת. בעל תואר בוגר במשפטים (בהצטיינות) מהאוניברסיטה העברית בירושלים. תואר שני במשפט בינלאומי וזכויות אדם מהאוניברסיטה האמריקאית בוושינגטון די.סי. ובעל תואר דוקטור מהאוניברסיטה העברית. נושא הדוקטורט: חובות אמון של נושאי משרה בתאגידים ותוצאות הפרתן בדין הפלילי.

  מרצה וחוקר במגוון נושאים של תקשורת המונים, משפט וחברה, מדיניות תקשורת, אינטרנט ומדיה חדשים, פרסום, ניהול משברים תקשורתיים, אתיקה מקצועית בתחומי התקשורת ודיני התקשורת והקניין הרוחני. מכהן כחבר מליאת רשות השידור ויו"ר ועדת האתיקה שלה, יו"ר ועדת תקשורת של לשכת עורכי הדין, ואב בית דין לאתיקה של מועצת העיתונות. שימש בעבר כיועץ לשר התקשורת, דירקטור בחברת "בזק" וכיועץ המשפטי הראשון של הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו. פרסם שני ספרים: הפרת אמונים בתאגיד (הוצאת נבו 2001), ודיני התקשורת המסחרית (הוצאת המכון למשפט וכלכלה 2003). מאמריו האחרונים עוסקים בזכויות שידור של אירועי ספורט בטלוויזיה, וכן באנונימיות ולשון הרע באינטרנט.

 • Book Chapters


  Samuel-Azran, T., Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2014). Accent and Prejudice: Israelis’ Blind Assessment of Al-Jazeera English News Items. Media and Translation: An Interdisciplinary Approach, 267.


  Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2013). 'Esti ha'mechoeret': Ugly Esti. In: J. McCabe & K. Akass (Eds.), TV's Betty goes global: From telenovela to international brand (pp. 167-174). London: I.B. Tauris.


  Karniel, Y., Lavie-Dinur, A. &, Friedman, D. (2012). Global warming on Second Life: The public sphere and free discussion in collaborative virtual environments. In: R. Dhar & P. Rana (Eds.), Media in the swirl (pp. 65–77). New Dehli: Pentagon Press.


  Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2012). The loss of privacy in Israeli television programs between 2005-2010. In: T. Shwartz Altshuler (Ed.), Privacy in an era of change (pp. 107–132). Jerusalem: The Israel Democracy Institute. (Hebrew)


  Karniel, Y., & Lavie-Dinur, A. (2009). 2006 elections in Israel: Entertainment rather than a political platform – The end of the election propaganda broadcasts. In: H. Zubida & D. Makelberg (Eds.), 60 years of Israeli democracy: Reality and vision (pp. 245-267). Jerusalem: Israeli Political Science Association. (Hebrew).


  Karniel. Y. (2007). Anonymity and defamation on the Internet: Between freedom of expression and anarchy. In: T. Shwartz Altshuler & D. Caspi (Eds.), Online reporting in Israel, Jerusalem and Beer Sheva (pp. 85-107). Jerusalem: Israel Democracy Institute and Hubert Barda Media Center. (Hebrew)


  Karniel, Y. (2007). Democracy, media and politics in the Supreme Court: Boundaries of freedom of expression for Palestinians in Israel during the Second Intifada. In: D. Caspi (Ed.), Political Communication in Israel (pp. 208-239). Jerusalem: Van Leer Institute and the United Kibbutz. (Hebrew)


  Karniel, Y., & Sivan, Y. (2004). Patent protection of business methods online. In: Y. Sivan (Ed.), Yearbook of law, media and technology (pp. 345–391). Tel Aviv: Perlstein Ginosar Ltd. (Hebrew)


  Peer-Reviewed Articles


  Samuel-Azran, T. Galily, Y., Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2016). Jewish-Israeli attitudes towards the Iranian football team during the 2014 world cup tournament. Media, war & conflict, 10.1177/1750635216632793. Peer reviewed Journal


  Samuel-Azran, T., Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2014). Narratives used to portray in-group terrorists: A comparative analysis of the Israeli and Norwegian press. Media, War & Conflict, 1750635214531106.‏ Peer reviewed Journal


  Samuel-Azran, T., Karniel, Y., & Lavie-Dinur, A. (2014). Globalization and Social Justice in Sports Broadcasting The Case of Al-Jazeera Sport. Television & New Media, 1527476414529166.‏ Peer reviewed Journal


  Karniel Y.,(2014). Who Needs the Sub Judice Rule? Israel as a Test Case in the Relationship between Law and Media. Journal of Media Law, Vol 6 Number 1, July 2014, pp. 94-120 . Peer reviewed Journal


  Karniel, Y., Lavie-Dinur, A., & Samuel-Azran, T. (2014). Broadcast coverage of Gaddafi's final hours in images and headlines: A brutal lynch or the desire death of a terrorist? /1748048514562686 Peer reviewed Journal.


  Lavie-Dinur, A., Karniel, Y., & Samuel-Azran, T. (2015). "Bad girls": The use of gendered media frames in the Israeli media's coverage of Israeli female political criminals. Journal of Gender Studies. Peer reviewed Journal


  Lavie-Dinur, A., Karniel, Y., & Samuel-Azran, T. (2015). "Our" criminals – Israeli press coverage of  domestic political criminals. Journal of Intercultural Communication Research. Peer reviewed Journal


  Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2013). National identity and the representation of Palestinian Arab women's "otherness" in reality shows and Israeli commercial television. Critical Studies in Television (CST), 8(1), 52-72. Peer reviewed Journal


  Karniel, Y., & Lavie-Dinur, A. (2012). Privacy in new media in Israel – How social networks are helping to shape the perception of privacy in Israeli society. Journal of Information, Communication & Ethics in Society, 10(4), 288-304. Peer reviewed Journal


  Lavie-Dinur, A., Karniel, Y., & Friedman, D. (2012). Global warming on second life: The public sphere and free discussion in collaborative virtual environments. International Journal of Environment, Ecology, Family and Urban Studies (IJEEFUS), 2(3), 61-78. Peer reviewed Journal


  Samuel-Azran, T., Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2012). Accent and prejudice: Israelis' blind assessment of Al-Jazeera English news items. Global Media Journal: Mediterranean Edition, 7(2), 31-43. Peer reviewed Journal


  Karniel, Y. (2011). Who needs sub judice? Kesher, 42, 23-29. (Hebrew).  Peer reviewed Journal


  Karniel, Y., & Lavie-Dinur, A. (2011). Entertainment and stereotypes: The representation of Palestinian Arab citizens in reality shows on Israeli television. Journal of Intercultural Communication Research, 41, 65-87. Peer reviewed Journal


  Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2011). Israeli journalist blogs: The new public sphere? The Electronic Journal of Communication (EJC/REC), 21(3-4), 1-17. Peer reviewed Journal


  Karniel, Y., & Bates, S. (2010). Copyright in Second Life, Albany Law Journal of Science and Technology, 20, 433-456.  Peer reviewed Journal


  Karniel, Y., & Lavie-Dinur, A. (2010). 2006 elections in Israel: Marking the end of an era for the controlled televised election campaign broadcast. Journal of Media and Communication Studies, 2(2), 29-38. Peer reviewed Journal


  Karniel, Y., & Snir, I. (2010). Freedom of information and the Internet: Has the time come for a legislative reform? Netanya Academic College Law Review, 7, 307-354. (Hebrew) Peer reviewed Journal


  Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2010). Israeli journalist blogs as the new public sphere. Kesher, 40, 43-52. (Hebrew). Peer reviewed Journal


  Friedman, D., Karniel, Y., & Lavie-Dinur, A. (2009). Comparing group discussion in virtual and physical environments. Presence, 8, 286-293. Peer reviewed Journal


  Karniel, Y. (2009). Defamation on the Internet – A new approach to libel in cyberspace. Journal of  International Media and Entertainment Law, 2(2), 215-239. Peer reviewed Journal


  Karniel, Y. (2009).The democratic catch: Freedom of expression and its limitations. (Review of the book The democratic catch: Freedom of expression and its limitations, by R. Cohen Almagor). Media Frames: Israeli Journal of Communication, 3, 129-135. (Hebrew) Peer reviewed Journal


  Karniel, Y., & Lavie-Dinur, A. (2009). Yellow journalism in Israel? The coverage of Prime Minister Sharon's illness in the print media. Kesher, 38, 25-33. (Hebrew). Peer reviewed Journal


  Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2009). Journalists and doctors – A conflict between professionalism and patriotism: How Prime Minister Ariel Sharon's illness was portrayed by print media in Israel. Media Frames: Israeli Journal of  communication, 3, 83-123. (Hebrew). Peer reviewed Journal


  Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2008). Sacrificing privacy for the sake of fame: How television is helping to erode privacy in Israel. Exploration in Media Ecology (EME), The Journal of Media Ecology Association,7, 255-269.


  Karniel, Y. (2007). The basket of medications - Doctors, judges and the media. Law and Business, 224-248. (Hebrew)


  Karniel, Y. (2007). Broadcasting sporting events on the foreign cable channels –Is a copyright black out really necessary? Alei Mishpat,6, 259-284. (Hebrew) Peer reviewed Journal


  Karniel, Y. (2006). Spam in the Holy Land: Can and should a tiny country tackle global problems? Virginia Journal of Law & Technology, 11(6), 1-22. Peer reviewed Journal


  Karniel, Y. (2006). Democracy, media and politics in the Supreme Court: Boundaries of freedom of expression for Palestinians in Israel during the Second Intifada. Agarta, 4, 5-40. (Hebrew) Peer reviewed Journal


  Karniel, Y. (2006). Balancing the protection of civil liberties during wartime: How the Israeli Supreme Court shaped Palestinian freedom of expression during the Second Intifada. Government Information Quarterly, 22, 626 – 643. Peer reviewed Journal


  Karniel, Y. (2006). The computer law and spam – A local solution for a global phenomenon. Shaarei Mishpat , 4(2), 467-484. (Hebrew). Peer reviewed Journal


  Karniel, Y., & Wismonsky, H. (2006). Free speech, pornography and community on the Internet. Bar Ilan Law Studies, 23(1), 259-306. (Hebrew).  Peer reviewed Journal


  Karniel, Y. (2005). Case comment: The new freedom of information law in Israel is tested by its Supreme Court. Open Government: A Journal on Freedom of Information, 1(2), 1-12. Peer reviewed Journal


  Karniel, Y. (2005). Racism, media and defamation – Can a racist be called a Nazi? Hamishpat, 11, 409-436. (Hebrew). Peer reviewed Journal


  Karniel, Y. (2005) Copyright legislation in the informational age. Law and Business, 3, 409-424. Peer reviewed Journal


  Karniel, Y. (2005). Freedom of expression in Israel during the Second Intifada. Communications Law, 9(6), 218-223.


  Karniel, Y. (2005). Unfair competition in the informational era. (Review of the book Commercial wrongs and trade secrets, by M. Deutch). Hamishpat, 10, 511-519. (Hebrew). Peer reviewed Journal


  Karniel, Y. (2004). Breach of trust by a public servant – Proposed interpretation based on the value protected by the offense. Mishpat U’mimshal, 7, 415-444. (Hebrew). Peer reviewed Journal


  Karniel, Y. (2004). Pornography, community and the Internet - Freedom of speech and obscenity on the Internet. Rutgers Computer and Technology Law Journal, 30, 105-159. Peer reviewed Journal.


  Karniel, Y. (2004). Your daughter and the white knight. Panim, 30, 123-129. (Hebrew)


  Books


  Karniel, Y., & Lavie-Dinur, A. (2015). Privacy and Fame: How We Expose Ourselves across                Media Platforms. Lexington Books.


  Karniel, Y. (2003). Commercial media law. Tel Aviv: Institute for Legal and Economic Research.          (Hebrew)


  Karniel, Y. (2001). Breach of fiduciary duty in corporations in civil and criminal law. Srigim Leon: Nevo Publications. (Hebrew)


  מאמרים


  Lavie-Dinur A & Karniel Y (2011) "Entertainment and Stereotype: Representation of the Palestinian Arab citizens of Israel in Reality Show on Israeli Television,"40  Journal of Intercultural Communication Research


  לביא דינור ע. וקרניאל י. (2010) "בלוגים של עיתונאים ישראלים כמרחב ציבורי חדש" קשר, אוניברסיטת תל-אביב: המכון לחקר העיתונות והתקשורת, גליון 40 עמ' 43-52


  קרניאל יובל ועידן שניר, "חוק חופש המידע והאינטרנט: האם הגיעה העת לשינוי חקיקתי?" מאזני משפט כרך ז' התש"ע (2010) 307-354


  Karniel Y. & Bates S. "Copyright in Second Life" 20 Alb.L.J. Sci & Tech. (2010) 433-456


  קוד אתי חדש לרשות השידור: הצעת ועדת האתיקה של מליאת רשות השידור, בראשות ד"ר יובל קרניאל, מאי 2009


  אנונימיות ולשון הרע באינטרנט: בין חופש ביטוי להפקרות
  In העיתונות המקוונת בישראל, אלטשולר שוורץ ת. eds., pp: 85-107, ירושלים ובאר שבע, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה והמרכז לתקשורת ע"ש יוברט בורדה , 2007.
   Karniel, Yuval.


  סל התרופות – רופאים, שופטים, תקשורת ומה שביניהם
  משפט ועסקים , Vol. ו`, 2007.
   Karniel, Yuval.


  דמוקרטיה, תקשורת ופוליטיקה בבית המשפט העליון: גבולות חופש הביטוי של פלסטינים בישראל בתקופת האינתיפאדה השנייה
  In תקשורת ופוליטיקה בישראל, דן כספי eds., pp: 208- 239, הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד , 2007.
   Karniel, Yuval.


  שידור של אירועי ספורט בערוצים הזרים – האם דיני זכויות יוצרים מחייבים החשכת המסך
  עלי משפט , Vol. ו`,  pp: 259-283, 2007.
   Karniel, Yuval.


  Balancing the protection of civil liberties during wartime: How the Israeli Supreme Court shaped Palestinian freedom of expression during the Second Intifada
  Government Information Quarterly , Vol. 22,  pp: 626-643, 2006.
   Karniel, Yuval.  דמוקרטיה תקשורת ופוליטיקה בבית המשפט העליון: גבולות חופש הביטוי של פלסטינים בישראל בתקופת האינתיפאדה השנייה
  אגרתא , Vol. 4, 2006.
  (מכון הרצוג, אוניברסיטת תל אביב)
   Karniel, Yuval.


  חוק המחשבים ודואר זבל – טיפול מקומי בתופעה גלובאלית
  שערי משפט , Vol. ד`,  Num. 2 ,  pp: 467-484, 2006.
   Karniel, Yuval.  Spam in The Holy Land: Can and Should a Tiny Country Tackle a Global Problem?
  Virginia Journal of Law & Technology, Vol. 11,  Num. 6, 2006.
   Karniel, Yuval.


  חופש הביטוי, פורנוגראפיה וקהילה באינטרנט
  מחקרי משפט, Vol. כ"ג ,  Num. 1,  pp: 259 -306, 2006.
   Karniel, Yuval and ויסמונסקי, חיים.


  גזענות, תקשורת ולשון הרע – האם מותר לומר על גזען שהוא נאצי
  המשפט, Vol. י"א,  pp: 409-436, 2005.
   Karniel, Yuval.


  Case Comment: The new Freedom of Information Law in Israel is tested by its Supreme Court
  Open Government: a journal on Freedom of Information, Vol. 1,  Num. 2, 2005.
   Karniel, Yuval.


  חקיקת זכויות יוצרים בעידן המידע
  משפט ועסקים , Vol. ג ,  pp: 409-424, 2005.
   Karniel, Yuval.  הפרת אמונים של עובד ציבור – הצעה לפרשנות המבוססת על הערך המוגן
  משפט וממשל , Vol. ז`,  pp: 415, 2004.
  (אוניברסיטת חיפה)
   Karniel, Yuval.


  הגנת דיני הפטנטים על שיטות עסקים במרחב המקוון
  רשימות בנתיב קנייני הרוח,  pp: 345-391, 2004.
   Karniel, Yuval and סיוון, יוסי.


  Pornography, Community and the Internet - Freedom of Speech and Obscenity on the Internet
  Rutgers Computer & Technology L. J. , Vol. 30,  pp: 105, 2004.
   Karniel, Yuval and Wismonsky, Haim.


  Freedom of Expression in Israel during the Second Intifada
  Communications Law , Vol. 9,  Num. 6, 2004.
   Karniel, Yuval.  דיני התקשורת המסחרית
  ת"א, הוצאת המכון למחקרי משפט וכלכלה, 2003.
   Karniel, Yuval.


  זכויות היוצרים בעידן המידע: הצורך באיזון חדש בין זכות היוצר לבין חופש המידע
  עלי משפט , Vol. ג` ,  pp: 191, 2003.
   Karniel, Yuval and נסימיאן, אהוד.


  פורנוגרפיה באינטרנט: עד כמה להגביל את ביטויה?
  פתו"ח , Vol. 5,  pp: 215-245, 2003.
  (אוניברסיטת בר אילן )
   Karniel, Yuval.


  הפיצויים בדיני לשון הרע: השם והשמן
  עלי משפט ,  pp: 205, 2002.
   Karniel, Yuval and ברקת, עמירם.


  הפרת אמונים בתאגיד במשפט האזרחי והפלילי
  שריגים לאון, הוצאת נבו, 2001.
   Karniel, Yuval.


  אנשי התקשורת: בין עיתונות, בידור ופרסום
  עלי משפט ,  pp: 233, 2000.
   Karniel, Yuval.


  חופש הביטוי באינטרנט
  עלי משפט , Vol. כרך ביכורים,  pp: 163, 1999.
   Karniel, Yuval.


  מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור – הלכה למעשה
  פלילים, Vol. ח,  pp: 273, 1999.
  (אוניברסיטת ת"א)
   Karniel, Yuval.


  חופש העיתונות באינטרנט
  In ספר השנה של העיתונאים, pp: 214-220, תל-אביב : אגודת העיתונאים בתל-אביב, 1998.
   Karniel, Yuval.  אחריות פלילית של תאגידים
  שערי משפט, Vol. א,  Num. 3,  pp: 335-348, 1998.
   Karniel, Yuval.


  חופש הביטוי באינטרנט
  דברים אחדים , Vol. 2,  pp: 165-185, 1997.
  (מכון ון ליר)
   Karniel, Yuval.


  פרסום שמות חשודים - חופש הביטוי מול שמו הטוב של אדם
  In זכויות האדם והאזרח בישראל, מקראה, pp: 392, ירושלים : אגודה לזכויות האזרח בישראל, 1992.
  (כרך ג`)
   Karniel, Yuval.  The Youth Examiner: An Israeli Socio-Legal Experiment
  Children & Society, Vol. 5,  pp: 317, 1991.
   Eaglstein, Solomon and Karniel, Yuval.  ס` 28 לחוק העונשין - מהי "תוצאה מסתברת", הפרקליט, Vol. ל"ח, pp: 623, 1989.
   Karniel, Yuval.