פרופ' יעל פרג כהן מינץ

בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל, כיל ובזן Ph.D., אוניברסיטת תל אביב

סגנית דיקן בית הספר לקיימות

תחומי מומחיות