פרופ' יניב רוזנאי

בית ספר הארי רדזינר למשפטים Ph.D., London School of Economics

תחומי מומחיות