פרופ' יניב רוזנאי

בית ספר הארי רדזינר למשפטים Ph.D., London School of Economics

סגן דיקן בית הספר

תחומי מומחיות