ד"ר ירון סלמן

בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה

  • בעל תואר שלישי מטעם המחלקה ליחב"ל, האוניברסיטה העברית בירושלים. חוקר סכסוכים פנים-מדינתיים; מלחמות אזרחים והתערבויות של כוחות שמירת שלום במלחמות אזרחים. עמית פוסט-דוקטורנט במחלקה ליחב"ל, אוניברסיטת חיפה ומרצה בבה"ס לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה ובתכנית האקדמית לקורס טיס, אוניברסיטת בן-גוריון.