פרופ' יונה טייכמן

בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

 • יונה טייכמן היא פרופסור בפסיכולוגיה ופסיכולוגית קלינית מדריכה (אבחון ופסיכותרפיה).
  פרופ' יונה טייכמן עסקה בהוראה ומחקר בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. במשך 6 שנים עמדה בראש המגמה הקלינית של הילד.
  עם היווסדו לימדה גם בחוג לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל-אביב. בשנים האחרונות מלמדת באוניברסיטאות בפולין ובמסגרת האגודה לטיפול קוגניטיבי התנהגותי שם.
  אגודה זו העניקה לה חברות כבוד. אחד מתחומי ההתמחות שלה הוא הטיפול המשפחתי ככלל וטיפול משפחתי בדיכאון בפרט. כרקע לנושאים אלה השתלמה בטיפול משפחתי אצל פרופ' סלוודור מנוחין ובטיפול קוגניטיבי בדיכאון אצל פרופ' ארון בק, שניהם מאוניברסיטת פנסילבניה, פילדלפיה, ארצות-הברית.
  האינטגרציה המקורית שהציעה בין שתי הגישות מוצגת במודל המכונה "מודל ההדדיות של הדיכאון" וההתערבות הטיפולית הנגזרת ממנו נקראת "טיפול משפחתי קוגניטיבי בדיכאון".
  גישה זו זכתה לפרסום בכתבי עת ובפרקים בספרים אחדים. הגישה הוצגה בסדנאות בכנסים בינלאומיים ולאנשי מקצוע בארצות רבות.
  תחום עניין נוסף של פרופ' טייכמן הוא התפתחות של סטראוטיפים ודעות קדומות בקרב ילדים ונוער. בשיתוף עם פרופ' דניאל בר-טל חקרה את הנושא, הרצתה בכנסים בינלאומיים ופרסמה מאמרים וספר אשר בשנת 2006 זכה בפרס מטעם האגודה הבינלאומית לפסיכולוגיה פוליטית.
 • Books


  Bar-Tal, D. & Teichman, Y. (2005). Stereotypes and Prejudice in Conflict: Perception of Arabs in Israeli Jewish Society. NY: Cambridge University Press.


  Monographs


  Teichman, Y. & Melnick, H. (1984). State-Trait Anxiety Inventory and Manual. Tel-Aviv: Tel-Aviv University - Ramot.


  Teichman, Y. (2002). Israeli Children’s Images of Jews and Arabs and their Expression in Human Figure Drawings. Tel-Aviv: Tel-Aviv University the Tami Steinmetz Center for Peace Research


  Articles in Refereed Journals


  Shere, E. & Teichman, Y. (1971). Evaluation of group therapy with pre-adolescent girls: Assessment of therapeutic effects based on Rorschach records. International Journal of Group Psychotherapy, 21, 99-104.         


  Teichman, Y. (1973). Emotional arousal and affiliation. Journal of Personality & Social Psychology, 9, 591-605.


  Teichman, Y. (1974). Predisposition for anxiety and affiliation. Journal of Experimental Social Psychology, 9, 405-410.


  Teichman, Y, Bazzui, W. E., & Foa, E. B. (1974). Changes in self perception during short term psychiatric hospitalization. Journal  of Psychiatric Research, 10, 231-238.


  Teichman, Y., & Granot, N. (1977). Overt and fantasized aggression toward parents by enuretic and non-enuretic children. Journal of Abnormal Child Psychology, 5, 379-38.


  Teichman, Y., Spiegel, Y., & Teichman, M. (1978). Crisis intervention with families of servicemen missing in action. American Journal of Community Psychology, 16, 315-32.


  Margalit, C., Teichman, Y. & Levitt, R. (1980). Emotional reaction to physical threat – reexamination with female subjects. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 48, 403-404.


  Teichman, Y. (1981). Family therapy with adolescents. Journal of Adolescence, 4, 87-92.


  Teichman, Y. (1984). Cognitive family therapy. British Journal of Cognitive Psychotherapy, 2, 1-10.


  Teichman, Y. (1986). Family therapy of depression. Journal of Psychotherapy & the Family,  2, 9-39. Also published in A. Freeman, N. Epstein & K.M. Simon (Eds.), Depression in the family,   NY: Haworth Press.


  Teichman, Y., Ben Rafael, M. & Lerman, M. (1986). Anxiety reactions of hospitalized children. The British Journal of Medical Psychology, 59, 375-383.


  Teichman, Y. & Eliahu, D. (1986). A combination of structural family therapy and behavior techniques in treating a patient with two ticks. Journal of Child Clinical Psychology, 15, 311-316.


  Teichman, Y. (1987). Affiliation and self-disclosure in a specific ego threat situation. Personality & Individual Differences, 8, 807-812.


  Teichman, Y. & Lahav, Y. (1987). Expectant fathers: Emotional reactions, physical symptoms and coping styles. The British Journal of Medical Psychology, 60, 225-232.


  Teichman, M. & Teichman, Y. (1987). Perceived need for interpersonal resources in three developmental stages: Adolescence, young adulthood and adulthood. Israel Journal of Psychiatry & Related Sciences, 24, 167-178.


  Teichman, Y. (1987). Family assessment - the Circumplex Model (preliminary report). Shichot - Dialogue: Israel Journal of Psychotherapy, 2, 16-26 (Hebrew).


  Teichman, Y. (1988). Psychological aspects of abortion and miscarriage. Psychologia: Israel Journal of Psychology, 1, 58-73. (Hebrew).


  Teichman, M., Teichman, Y., & Barnea, Z. (1988). Prevention of adolescents substance use: A description of a parental involvement program. Special Services in the Schools, 5, 89-96.


  Teichman, Y.,  & Teichman, M. (1989). Perceived need for interpersonal resources by Israeli drug addicts. The International Journal of the Addictions, 24, 32-335.


  Teichman, Y., (1989). Childhood depression: A family perspective. Israel Journal of Psychiatry & Related Sciences, 26, 46-57. (A memorial issue for Dr. Alexander Meir)


  Teichman, M., & Teichman, Y. (1989). Violence in the Family: An analysis in terms of interpersonal resource-exchange. Journal of Family Violence, 4, 127-142. Also appeared in Hebrew Society & Welfare, 10, 95-109.


  Teichman, Y. & Teichman, M. (1990). Interpersonal view of depression: Review and integration. Journal of Family Psychology, 3, 349-367.


  Teichman, Y. & Navon, S. (1990). Family evaluation - the Circumplex Model. Psychologia: Israel Journal of Psychology, 2, 36-46 (Hebrew).


  Teichman, Y. (1990). Children’s suicide. Psychologia: Israel Journal of Psychology, 2, 81-82 (Hebrew).


  Teichman, Y. (1992). Dynamic psychotherapy: Experience and proccess._Psychologia: Israel Journal of Psychology, 3, 89-90 (Hebrew).


  Teichman, M, Teichman, Y., Converse, J. & Foa U.G. (1992). The interpersonal needs of drug addicts: Are they similar across cultures? The International Journal of the Addictions, 27, 281-288.


  Teichnam, Y., Rabinivitz, D., & Rabinovitz, Y. (1992). Gender preferences of pregnant women and emotional reaction to information regarding fetal gender and post-partum: An examination about Freud's view about motivation for motherhood. Sex Roles, 26, 175-194.


  Teichman, Y., Shenhar, S., & Segal, S. (1993). Emotional distress in Israeli women before and after abortion. American Journal of Orthopsychiatry, 63, 277-288.


  Teichman, Y., & Ziv R. (1995) Characteristics of Extended Family and Children's Trait Anxiety. Anxiety, Stress, & Coping, 7, 291-303.


  Teichman, Y., Bar-El, Z., Shor, H., Sirota, P. & Elizur, A. (1995). A comparison of two modalities of cognitive therapy (individual and marital) in treating depression. Psychiatry, 58,136-148. Also chosen to appear in Focus on Depression & Anxiety, 1996, 7, 69-70.


  Teichman, Y., & Ziv, R. (1998) Grandparents’ and Parents’ Views About Their Family and Children’s Adjustment to Kindergarten. Educational Gerontology: An International Journal, 24, 115–128.


  Teichman, Y., Bar-El, Z., Shor, H. & Elizur, A. (1999) Changes in cognitions, emotions and behavior in depressed patients and their spouses following marital cognitive therapy, traditional cognitive therapy, pharmacotherapy, and no intervention. Journal of Psychotherapy Integration, 8, 27 – 53.


  Teichman, Y., & Koren, S. (2000). Personality Attributes of Israeli Unmarried Pregnant Adolescents. The International Journal of Prenatal & Perinatal Psychology & Medicine, 12, 1 – 12.


  Teichman, Y. (2001). The development of Israeli children's images of Jews and Arabs and their expression in human figure drawings. Developmental Psychology, 37, 749-761.


  Teichman, Y., Bar-El, Z., Shor, H. & Elizur, A. (2003). Cognitive, Interpersonal and behavioral predictors of patient's and spouses' depression. Journal of Affective Disorders, 74, 247-256.


  Teichman, Y., & Zafrir, H. (2003). The images held by Jewish and Arab children in Israel of their own and of the other group. Journal of Cross Cultural Psychology, 34, 658-676.


  Teichman, Y. (2005). King's Salomon's children – a misjudgment. Psyco-Actualia, 2005 (January), 58-71. (Hebrew).


  Teichman, Y. & Bar-Tal, D, Abdolrazeq, Y. (2007). Intergroup Biases in Conflict: Reexamination with Palestinians Children and Adolescents. International Journal of Behavior Development, 31, 423-432.


  Teichman, Y., Redl, O., Shechner, T., Chen, R., & Schoenfeld, A. (2008). Psychological reactions of women undergoing induced abortion and termination of a pregnancy for medical reasons. Megamot, 45, 799-826 (Hebrew).


  Hoven, C. et al. (2009). Parental Exposure to Mass Violence and Child Mental Health: The First Responder and WTC Evacuee Study. Clinical Child & Family Psychology Review, 12, 95-112.


  Chapters in Books


  Teichman, Y. & Shoval, R. (1972). Intellectual development of gifted children from different ethnic origins. In, A. Ziv (Ed.). Psychology & Counseling in Education, (pp. 136-157) (Hebrew).


  Teichman, M., Teichman, Y., & Foa, U. G. (1973). A comparison between neurotics' and normals' perceptions of interpersonal exchange in family roles. Proceedings of the West Virginia Academy of Science, 214-218.


  Teichman, Y. (1975). The stress of coping with the unknown regarding a significant family member. In,  C.D. Spielberger & I.G. Sarason (Eds.), Stress and Anxiety, Vol. 2 (pp. 243-254). Washington, DC: Hemisphere.


  Teichman, Y. (1978). Affiliative reaction in different kinds of threat situations. In, C.D. Spielberger & I.G. Sarason (Eds.), Stress and Anxiety, Vol. 2 (pp. 131-144). Washington, DC: Hemisphere.


  Teichman, Y., Teichman, M., Morad, M., & Melnick, C. (1980). The motivation underlying affiliative behavior in ego-threat situation. In,  C. D. Spielberger & I. Sarason (Eds.); N. Milgram (guest editor), Stress and Anxiety,  Vol. 8 (pp. 37-48). Washington, DC: Hemisphere.


  Teichman, Y. (1980). Anxiety - theory and assessment. In, A. Raviv, A. Klingnam & M. Horovitz (Eds.). Children under stress and in crisis. (pp. 30-42). Tel-Aviv: Otsar Hamoreh.(Hebrew).


  Teichman, Y. (1988). Expectant parenthood. In,  S. Fisher & J. Reason (Eds.), Handbook of life stress, cognition and health, (pp. 3-22). NY: John Wiley.


  Teichman, Y., Ben-Rafael, M., & Gilaie, H. (1990). Personal and interpersonal determinants of children's anxiety. In,   C.D. Spielberger &  J. Strelau (Eds.), Cross cultural anxiety,  Vol. 4 (pp. 59-68). Washington, DC: Hemisphere.


  Teichman, Y., Rabinovitz, D. & Rabinivitz, Y. (1991). Emotional Reactions of pregnant women to ultrasound scanning and postpartum. In, C.D. Spielberger & I. Sarason (Eds.); J. Strelau & M.T. Brebner (guest editors), Stress and Anxiety, Vol. 13 (pp. 103-115), Washington, DC: Hemisphere.


  Teichman, Y. (1992). Family treatment with an acting-out adolescent. In, A. Freeman & F. M. Dattilio (Eds.) Comprehensive Casebook of Cognitive Therapy. (pp. 331 -346). N.Y: Plenum press.


  Teichman, Y. (1997). Understanding and Treating Depression within a Marital Context. In, S. Dreaman (Ed.). The family on the threshold of the 21st. century. (pp. 49-72 ) Hillsdale: Lawrence Erlbaum.


  Teichman, Y., & Yehuda, S. (2000). Personal and reciprocal images of Israeli Jeewish and Arab children  seven and eight year olds. In H. Herzog (Ed.) Reflection of a Society. Tel-Aviv: Ramot - Tel-Aviv University (Hebrew).


  Teichman, Y.& Bar-El, Z. (2004). Individual counseling in the school setting. In Klingman, A. & Erhard, R. (Eds.) School counseling in a changing society. Tel-Aviv: Ramot - Tel-Aviv University (Hebrew).


  Teichman, Y. (2006). Socialization of children in conflict. In Y. Rachamim & D. Bar-Tal (Eds.), Socialization into conflict in Israeli-Jewish society. Tel-Aviv: Walter Lebach Institute, Tel-Aviv University (Hebrew).


  Teichman, Y. (2006). Psychological sequels of abortion: research findings. In, D. Amir (Ed.). Abortions in Israel a silenced issue: a feminist and international perspective. Tel-Aviv: Hakibbutz Hameuhad (Hebrew).


  Teichman, Y. & Bar-Tal, D. (2008). Acquisition and development of shared psychological intergroup repertoire in a context of an intractable conflict. In S. M. Quintana & C. McKown (Eds.), Handbook of Race, Racism, and the Developing Child. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.


  Slone, M. & Teichman  Y. (2009). Trauma Experience of Youth due to Political Violence in Israel. In  J. Strelau, B. Zawadzki & M. Kaczmarek (Eds.) Stres traumatyczny: czynniki ryzyka - konsekwencje psychiczne & terapia (Traumatic stress: Risk factors - Consequences - Therapy). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar (In Polish).


  Teichman, Y. (2013). Supervision and beyond. In A. Popiel & E. Praglowska (Eds.) Superwizja:  podręcznik dla superwizorów i superwizowanych (Supervision: Hand book for Supervisors and Supervisees). Razem Arkuszy  Wydawniczych (In Polish).


  Other Publications


  Teichman, Y. (1984). Primary prevention with clients referred against their wish. In A. Kotzeff (Ed.). Aspects in the work of welfare workers (pp.22-24), Welfare & Labor Ministry, Training institute for social workers.


  Teichman, Y. (1998). Clinical and theoretical aspects in treating marital problems. In A. Nachmias (Ed.). The Peleg- Billing Center for the Study of Family Life. Department of Psychology, Bar-Ilan University.