פרטים נוספים ומידע על שותפויות אקדמיות, ניתן למצוא באתר הפרויקט