​מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן ערך את המפגש הרביעי בסדרת מפגשים בנושא: מחירי הדירות בישראל מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן באוניברסיטת רייכמן ערך ב-29 באוגוסט 2021 את המפגש הרביעי בסדרת "מחירי הדירות בישראל". במסגרת המפגש אשר נערך באופן מקוון הוצגו נתוני מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות לרבעון השני 2021, והתקיים שיח בנושא מחירי הדירות בישראל בהשתתפות ד"ר אפרת טולקובסקי, מנכ"לית, מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן, אוניברסיטת רייכמן, וירון ספקטור, מנכ"ל ובעלים, ירון ספקטור שמאות מקרקעין.  


בין הנושאים שנידונו במסגרת המפגש: מתודולוגיית מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות, ההבדלים בין מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות לבין מדד מחירי הדיור של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, היקף העסקאות המשמש ליצירת המדד, והמגמות במחירי הדירות ברמה הארצית ובאזורים השונים בישראל.  


לצפייה בהקלטת המפגש לחץ כאן