חודשית  שבועית  יומית  רשת יומית 
 < יולי 2022 > 
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישי
27
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
יול 1

 09:00 - 12:00
 אריסון - A107

 09:00 - 12:00
 פסיכולוגיה - PE101

 
28
3

 08:00 - 14:30
 פסיכולוגיה - PE101

 08:00 - 22:30
 ספריה - S2 מעבדה

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 09:45 - 12:45
 ארזי-עופר - C107

 15:45 - 18:45
 לאודר - L202


 עוד...
 
4

 08:00 - 23:00
 ספריה - S2 מעבדה

 09:45 - 12:45
 לאודר - L202

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 09:45 - 12:45
 ארזי-עופר - C107

 15:45 - 18:45
 אריסון - A107

 
5

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 09:45 - 12:45
 ארזי-עופר - C107

 15:45 - 18:45
 אריסון - A107

 17:30 - 20:30
 לאודר - L202

 17:30 - 20:30
 ספריה - S2 מעבדה


 עוד...
 
6

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 09:45 - 12:45
 ספריה - S2 מעבדה

 09:45 - 12:45
 ארזי-עופר - C107

 15:45 - 18:45
 לאודר - L202

 15:45 - 18:45
 אריסון - A107

 
7

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 09:45 - 12:45
 ארזי-עופר - C107

 15:45 - 18:45
 לאודר - L202

 15:45 - 18:45
 אריסון - A107

 17:30 - 20:30
 אריסון - A107

 
8

 09:00 - 12:00
 אריסון - A107

 
29
10

 09:45 - 12:45
 לאודר - L202

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 15:45 - 18:45
 לאודר - L202

 15:45 - 18:45
 אריסון - A107

 
11

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 09:45 - 12:45
 לאודר - L202

 09:45 - 12:45
 אריסון - A319

 09:45 - 12:45
 ארזי-עופר - C107

 09:45 - 12:45
 ספריה - S2 מעבדה


 עוד...
 
12

 09:45 - 12:45
 לאודר - L202

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 09:45 - 12:45
 ספריה - S2 מעבדה

 
13

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 09:45 - 12:45
 לאודר - L202

 09:45 - 12:45
 ספריה - S2 מעבדה

 09:45 - 12:45
 אריסון - A319

 15:45 - 18:45
 לאודר - L202


 עוד...
 
14

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 15:45 - 18:45
 אריסון - A107

 15:45 - 18:45
 לאודר - L202

 15:45 - 18:45
 אריסון - A319

 15:45 - 18:45
 ארזי-עופר - C107


 עוד...
 
15

 08:00 - 10:50
 ארזי-עופר - C107

 09:00 - 12:00
 אריסון - A107

 09:00 - 12:00
 לאודר - L202

 09:00 - 12:00
 ספריה - S2 מעבדה

 09:00 - 12:00
 אריסון - A319

 
30
17

 08:00 - 23:00
 ארזי-עופר - C107

 
18

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 09:45 - 12:45
 לאודר - L202

 09:45 - 12:45
 אריסון - A319

 09:45 - 12:45
 ארזי-עופר - C107

 09:45 - 12:45
 ספריה - S2 מעבדה


 עוד...
 
19

 09:45 - 12:45
 לאודר - L202

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 09:45 - 12:45
 ספריה - S2 מעבדה

 15:45 - 18:45
 אריסון - A107

 
20

 08:00 - 23:00
 אריסון - A319

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 09:45 - 12:45
 לאודר - L202

 09:45 - 12:45
 ארזי-עופר - C107

 09:45 - 12:45
 פסיכולוגיה - PE101


 עוד...
 
21

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 09:45 - 12:45
 לאודר - L202

 09:45 - 12:45
 אריסון - A319

 09:45 - 12:45
 ארזי-עופר - C107

 09:45 - 12:45
 ספריה - S2 מעבדה


 עוד...
 
22

 08:00 - 10:50
 ארזי-עופר - C107

 09:00 - 12:00
 לאודר - L202

 09:00 - 12:00
 אריסון - A107

 09:00 - 12:00
 ארזי-עופר - C107

 
31
24

 08:00 - 23:00
 ספריה - S2 מעבדה

 09:45 - 12:45
 לאודר - L202

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 15:45 - 18:45
 אריסון - A107

 15:45 - 18:45
 ארזי-עופר - C107

 
25

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 09:45 - 12:45
 ארזי-עופר - C107

 
26

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 09:45 - 12:45
 לאודר - L202

 09:45 - 12:45
 אריסון - A319

 09:45 - 12:45
 ארזי-עופר - C107

 09:45 - 12:45
 ספריה - S2 מעבדה


 עוד...
 
27

 08:00 - 23:00
 לאודר - L202

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 09:45 - 12:45
 לאודר - L202

 09:45 - 12:45
 אריסון - A319

 09:45 - 12:45
 ארזי-עופר - C107


 עוד...
 
28

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 09:45 - 12:45
 לאודר - L202

 09:45 - 12:45
 ספריה - S2 מעבדה

 09:45 - 12:45
 אריסון - A319

 11:30 - 13:00
 ארזי-עופר - C107

 
29

 08:00 - 10:50
 ארזי-עופר - C107

 09:00 - 12:00
 אריסון - A107

 09:00 - 12:00
 לאודר - L202

 09:00 - 12:00
 אריסון - A319

 09:00 - 12:00
 ארזי-עופר - C107


 עוד...
 
32
31

 09:45 - 12:45
 אריסון - A107

 09:45 - 12:45
 לאודר - L202

 09:45 - 12:45
 אריסון - A319

 09:45 - 12:45
 ארזי-עופר - C107

 09:45 - 12:45
 ספריה - S2 מעבדה

 
אוג 1
 
2
 
3
 
4
 
5