שירותים לסגל

מרצים קבועים באוניברסיטת רייכמן זכאים לקבל מן הספרייה שירותים ייחודיים בנוסף לשירותי הספרייה הניתנים לכלל המשתמשים.

 • עדכונים שוטפים הנוגעים להתמחותם.
 • חיפושים ואיתור מידע במאגרי מידע על פי בקשה.
 • השאלה בינספרייתית לספרים ומאמרים שאינם נמצאים באוסף הספרייה –
  נא לפנות ליעל נשר אחראית השאלה בינספרייתית טלפון: 09-9602456 מייל ynesher@runi.ac.il

 

 • הדרכות מובנות בכיתות על מאגרי מידע, המותאמות לצורכי הקורסים השונים בתיאום מראש.
 • מידעניות הספרייה תגענה לכיתות הלימוד כדי להדריך ולתת כלים לשימוש מושכל במשאבי הספרייה.
 • להזמנת הדרכה נא לפנות למירי אפל מנהלת הספרייה טלפון: 09-9527219 | מייל mapel@runi.ac.il

 

 • רכישת ספרים לקורסים, רכישת ספרים מודפסים, רכישת ספרים מתקציבי קרנות המחקר
  טלי דסקל טלפון: 09-9602452 | מייל tdaskal@runi.ac.il

 

 • רכישת ספרים אלקטרונים
  רינה סאפר טלפון: 09-9527978 | מייל: rsaper@runi.ac.il