שירותי הספרייה לסטודנטים

הספרייה מציעה השאלת ספרים ושרותי עזרה באיתור מידע למטרות לימוד וכתיבת עבודות. אוסף הספרייה מותאם לתוכניות הלימודים ולעבודות המחקר של הסגל האקדמי והוא מתעדכן באופן שיטתי וקבוע ומציע מגוון של משאבים בפורמטים שונים.

נהלי השאלה והחזרת ספרים

 • ההשאלה היא אישית, אין קורא רשאי לשאול ספר עבור קורא אחר.
 • השואל פריט, אחראי לו עד להחזרתו לספרייה.
 • קורא שיאבד פריט או יחזירו במצב לא תקין, יחויב ברכישת פריט חדש.
 • אין להוציא פריטים מן הספרייה ללא רשות.

 

 

השאלה והחזרה

 • השאלה והחזרת ספרים נעשית דרך דלפק ההשאלה הממוקם בכניסה לספרייה.
 • ניתן להחזיר ספרים גם דרך פתח החזרת ספרים שנמצא בחזית הספרייה מימין לדלת הכניסה.
 • משך ההשאלה של פריט נקבע על פי ביקוש/ היצע ובמספר העותקים העומד לרשות הספרייה.
 • יש לבדוק בדלפק ההשאלה או בקטלוג הספרייה את תקופת ההשאלה לגבי כל פריט.
 • ניתן לשאול עד 5 פריטים בו זמנית.
 • ניתן לשאול כל ספר מאוסף הספרייה למעט ספרים המסומנים בסרט אדום או פריטים בסטטוס לא להשאלה.
 • כתבי-עת, ספרי יעץ , קבצי חקיקה, פסקי דין ,אוגדנים ותיזות אינם ניתנים להשאלה.
 • ספרים שהוזמנו על ידי קורא אחר יש להחזיר במועד ההחזרה לא יאוחר מהשעה 17:00 בימים א' – ה' ועד השעה 12:00 ביום ו'. (לאחר מכן ייחשב הדבר כהחזרה באיחור).
 • לנוחיותכם, ניתן להחזיר ספרים דרך פתח בקיר הממוקם מימין לדלת הכניסה.
 • השאלת ספר שמור באמצע השבוע תתאפשר חצי שעה לפני סגירת הספרייה והחזרתו תתבצע לא יאוחר מהשעה 10:00 בבוקר שלמחרת.
 • השאלת ספר שמור בסוף שבוע תתאפשר החל מיום שישי בשעה 12:30 והחזרתו ביום א' עד השעה 10:00 בבוקר.
 • השאלת מילונים /מילוניות אלקטרוניות ניתן לשאול שעה לפני בחינה וההחזרה תיעשה מיד עם סיומה ובאותו יום. השאלתם תתבצע כנגד הפקדת תעודה מזהה.
 • ניתן לשאול אוזניות, אוזניות נגד רעש ומחשבונים. השאלתם תתבצע כנגד הפקדת תעודה מזהה. יש להחזירם לדלפק ההשאלה בתום השימוש ועד חצי שעה לפני סגירת הספרייה.
 • ניתן לשאול מחשבים ניידים לשימוש בספרייה בלבד. השאלתם תתבצע כנגד הפקדת תעודה מזהה. יש להחזירם לדלפק ההשאלה בתום השימוש ועד חצי שעה לפני סגירת הספרייה.
 • הנהלת הספרייה רשאית לשנות את תקופת השאלה של ספר בהתאם לדרישת המרצה/הקורס.


הארכה

 • תקופת ההשאלה של ספרים שלא הוזמנו על ידי קורא אחר תוארך אוטומטית מידי יום.

לא תתבצע הארכה אוטומטית במקרים הבאים:
1. הספר מוזמן על ידי קורא אחר
2. ברשות הקורא ספרים שמועד החזרתם עבר
3. תוקף כרטיס הקורא פג או עומד לפוג.

אחריותו של הקורא לבדוק אם בוצעה הארכה אוטומטית לספרים שברשותו על ידי כניסה לכרטיס הקורא.

 

 

הזמנת ספרים

 • הזמנת ספר תיעשה דרך מחשבי הספרייה או דרך אתר הספרייה באינטרנט מכל מחשב בקמפוס ומחוצה לו.
 • ניתן להזמין ספר רק אם כל עותקיו (מלבד העותק השמור) מושאלים.
 • במידה ויש עותק פנוי בספרייה, ההזמנה לא תיקלט במחשב.
 • קורא שברשותו ספר, אינו יכול להזמין עותק אחר שלו.
 • ספרים מוזמנים יישמרו בדלפק הספרייה משעת החזרת הספר ועד לשעה 17:00 למחרת באמצע שבוע וביום שישי עד 12:00.
 • ספר שלא יילקח עד השעה 17:00 הזמנתו תבוטל והספר יועבר למזמין הבא או יוחזר למדף.
 • הודעה על הגעת הספר תישלח אוטומטית במייל. הקורא שהזמין ספר יקבל על כך הודעה במייל כשהספר יוחזר לספרייה. הספר ימתין לו בדלפק ההשאלה עד למחרת שליחת ההודעה בשעה 17:00. לאחר השעה הזו ההזמנה תתבטל.

 

 

סנקציות

 • יש להחזיר ספרים וכל חומר אחר עד השעה 17:00 בימים א' – ה' וביום שישי עד 12.
 • הספרייה ראשית להטיל סנקציות על קורא המאחר בהחזרת ספר או כל חומר מושאל אחר.
 • קורא שנמצאים ברשותו ספרים שלא הוחזרו בזמן לא יוכל לשאול/להזמין/להאריך ספרים.

 

 

שירותי צילום, הדפסה וסריקה

 • חדר הצילום הממוקם בתוך הספרייה פתוח משעת פתיחתה ועד רבע שעה לפני הסגירה.
 • מכונות צילום, מדפסות, סורק ושירותי כריכה לשירותכם בחדר הצילום. כדי לעשות שימוש במכונות הנ"ל יש להצטייד בכרטיס אשראי או בכרטיס צילום אותו ניתן לרכוש במקום.
 • עזרה טכנית עומדת לרשות הסטודנטים בחדר הצילום.

 

 

שירותי יעץ והדרכות

עמדת יעץ ראשית ממוקמת ליד דלפק ההשאלה ועמדות יעץ נוספות בחדר השני, מאחורי עמדת היעץ הראשית.
השירות כולל:

 • הדרכות ליחידים ולקבוצות במאגרי המידע הנערכות לאורך כל השנה.
 • שרות עזרה באיתור מידע לכתיבת סמינריונים ועבודות וכן  פגישו​ת יעץ לחיפושים מעמיקים והדרכות במאגרים 

 

 

שירותי השאלה בינספרייתית

שירות הניתן לצורך כתיבת סמינריונים ועבודות בלבד. ספרים ומאמרים שאינם באוספי הספרייה ומצויים באוניברסיטאות ומכללות אחרות עמם אנו מקיימים הסכם השאלה בינספרייתית.

ספרים שהוזמנו בהשאלה בין-ספרייתית מושאלים לפרק זמן מוגבל ובתום תקופה זו יוחזרו לספרייה לידי יעל נשר אחראית השאלה בין ספרייתית.

 

 

סטודנטים לתארים מתקדמים

הנחיות להגשת עבודת גמר (תזה) במסגרת לימודי התואר השני 

כללי הפקדת תזה בתקנון האוניברסיטה

טופס הפקדה של עבודות מחקר (תזה, דוקטורט, ועבודות מחקר מקבילות) והסכמה להנגשתן 

 

נגישות בספרייה

בספרייה ממוקם טמ"ס (טלוויזיה במעגל סגור) שמאפשר הגדלת והבלטת חומר מודפס, וכן שמיעת הטקסט המוקרן על המסך, תוכנה להמרת טקסט סרוק לוורד ותוכנת הגדלה​.

צרו קשר

שעות פעילות הספרייה

איפה אנחנו נמצאים