מדיניות פרטיות
אתר אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה)

 

גולשים יקרים,


כחלק ממדיניות אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה) ושאיפותיה לשקיפות ולבהירות, אנו מפרסמים מסמך זה, המפרט את מדיניות הפרטיות באתר שלנו. חשוב לנו שתבינו את האופן שבו אנו תופסים את פרטיותכם ומכבדים אותה, ואת השימוש שאנו עשויים לעשות במידע אותו אתם מספקים. המסמך עשוי להתעדכן מעת לעת, ולכן חשוב לחזור ולהתעדכן בסעיפיו.

 


מדיניות הפרטיות שלנו מפרטת:

 • איזה מידע אנו אוספים ומדוע אנו אוספים אותו.
 • כיצד אנו משתמשים במידע זה.
 • זכויותיך ביחס לאיסוף מידע כאמור.
 • באמצעות שימושך באתר, אתה מסכים למדיניות פרטיות זו.

 

איסוף מידע

לתשומת לבך, היקף מדיניות פרטיות זו מוגבל אך ורק למידע שנאסף על ידי האוניברסיטה באמצעות שימוש על ידך באתר. ייתכן שחלק מהמידע ייאסף באופן אוטומטי, וחלק ייאסף כשתיצור קשר עם האתר. סוג המידע העשוי להיאסף באופן אוטומטי הוא מידע לא-אישי, שייאסף באתר, הכולל את משך שהייתך באתר, את התוכן אליו ניגשת באתר, את התדירות וההיקף של שימושך באתר ומידע על המחשב והחיבור לאינטרנט שלך, כולל מערכת ההפעלה שבה אתה משתמש וסוג הדפדפן.


ניתן גם לאסוף מידע שממנו ניתן לזהות אותך באופן אישי (להלן: "מידע אישי"). אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי כאמור למגוון מטרות שונות בהתאם לבסיסים החוקיים השונים המצדיקים את עיבוד המידע שעליך.

 


סוג המידע האישי שנאסף עליך

כמשתמש האתר, אנו נאסוף כל מידע שתמסור לנו באמצעות האתר. מידע זה כולל מידע שנאסף באמצעות טפסי הרשמה, יצירת קשר והשארת פרטי התקשרות, וכן מידע לגבי תקשורת שתבצע מול גורמי צד ג' באמצעות האתר.

 

 

המטרות שלמענן מעובד המידע האישי שלך

1. ביצוע חוזה איתך

במידה ואנו מקיימים איתך חוזה, ותבקש כי נספק לך מענה לגביו באמצעות האתר, אנו נעבד את המידע האישי שלך כדי:

 • לספק לך תמיכה טכנית ומקצועית ביחס לכל פניה שהצגת בפנינו באמצעות האתר.
 • לטובת קיום החוזה שיש לנו איתך, שבמסגרתו אנו מחויבים לספק לך שירותים מסוימים.

 

2. האינטרס הלגיטימי של האוניברסיטה

עלינו גם לעבד את נתוניך כדי לענות על האינטרסים הלגיטימיים שלנו או האינטרסים הלגיטימיים של אחרים בעת אספקת שירותים מסוימים לך, שיפורם והבטחת בטיחותם. הדוגמאות כוללות, בין השאר, את שלהלן:


2.1. לספק לך מידע העשוי לעניין אותך;

 • אנו נשלח לך דיוור ישיר בקשר למידע המוצג באתר שהבעת לגביו עניין מסוים.

 

2.2. שיפור ופיתוח השירותים והאתר של האוניברסיטה;

 • שיפור ופיתוח שירותי האתר שלנו והבנת המשוב ביחס לאתר של האוניברסיטה וסיוע בלספק לך מידע נוסף לגבי האוניברסיטה.
 • ביצוע שוטף של סקירה ושיפור של המידע המופיע באתר שלנו כדי להבטיח שהוא ידידותי למשתמש.
 • שיפור הניהול והמינהל של האוניברסיטה ושמירה על ציות לנהלים הפנימיים שלנו.
 • עריכת סקרים ומחקר, בדיקת מאפיינים בפיתוח וניתוח המידע שיש לנו כדי להעריך ולשפר את האתר.

 

2.3. שמירה על סביבה מאובטחת;

 • אימות ואישור זהותך ומניעת פעילות בלתי-מורשית או בלתי-חוקית.
 • שיפור הביטחון והבטיחות של האתר.
 • עריכת בדיקות אבטחה והערכות סיכונים.
 • מניעת או נקיטת צעדים נגד פעילויות שהן, או עשויות להיות, בהפרה של תנאי השימוש שלנו או הדין החל.

 


3. ציות לדינים חלים

אנו עשויים לעבד את המידע שלך אם נסבור בתום לב, כי גישה, שימוש, שמירה או גילוי של המידע נחוצים לאוניברסיטת רייכמן (המרכז הבינתחומי הרצליה) באופן סביר כדי לציית לחובה חוקית ודין חל כלשהו. זה עשוי לכלול:

 • ציות לדין, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית רלוונטיים כלשהם.
 • אכיפת תנאי השימוש שלנו, כולל חקירת הפרות אפשריות.
 • איתור בעיות הונאה, אבטחה או בעיות טכניות, מניעתן או טיפול אחר בהן.
 • הגנה מפני פגיעה בזכויות, בקניין או בביטחון של האוניברסיטה, המשתמשים שלנו או הציבור, ככל הנדרש או מותר על פי כל דין חל.

 

גילוי מידע והעברת נתונים

 

אלא אם כן נקבע אחרת במדיניות פרטיות זו, אנו מנסים באופן סביר להבטיח, כי לעולם לא נחשוף במכוון חלק כלשהו מהמידע האישי שלך לצד שלישי כלשהו מבלי לקבל את רשותך, למעט כקבוע במדיניות פרטיות זו או אחרת ככל המותר או נדרש על פי דין.

 

כדי לקיים את החבויות או המטרות החוזיות והמשפטיות האחרות שלנו, אנו עשויים מעת לעת להצטרך לחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים. כמו כן, אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם חברות הקשורות לאוניברסיטת רייכמן (המרכז הבינתחומי הרצליה), חברות בנות שלנו או ספקי שירותים וצדדים שלישיים אחרים המסייעים במתן שירותי האתר שלנו או חלק מהם, כגון שירותי שיווק, ניהול מידע או תחזוקה. בפרט, על פי תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), תשמ"ו-1986, האוניברסיטה חולקת את המידע שלך עם המועצה להשכלה גבוהה לפי הסמכויות המוקנות לה וכקבוע בדין.


אנו עשויים גם לשתף את המידע שלך עם ספקי שירותי אנליטיקה לצורך שירותי אנליטיקה. ספקי שירותי אנליטיקה כאמור עושים שימוש בקוקיות (cookies) או מזהים (identifiers) אחרים שלהם במחשב שלך, ודרכן הם יכולים לאסוף מידע על השימוש שלך באתר שלנו. זה עוזר לנו לקבץ נתונים סטטיסטיים מצטברים לגבי יעילות האתר והשירותים שלנו.


הצדדים השלישיים הנ"ל עשויים להיות ממוקמים במדינה שונה מהמדינה שלך, ואנו עשויים לשלוח להם מידע שנקבל. כאשר ספקי שירותים צדדים שלישיים כאמור יעבדו את המידע האישי שלך מטעמנו, אנו נבטיח שהם יעמדו בהתחייבויות הדומות לאלה המפורטות במדיניות פרטיות זו. אנו נבטיח גם שהם יעמדו בדרישות הפרטיות ואבטחת המידע שלנו, ויהיו רשאים להשתמש במידע האישי אך ורק לצורך המטרות שהצבנו. אנו נעביר את המידע האישי שלך תוך שימוש באמצעי הגנה ראויים ומתאימים, ותוך שימוש במגוון מנגנונים משפטיים, כולל חוזים, כדי להבטיח שהזכויות וההגנות שלך מועברות עם הנתונים שלך.


אנו רשאים גם להעביר את המידע שלך, כולל מידע אישי, בקשר למיזוג ארגוני, איחוד, מכירת נכסים קשורים או חטיבה ארגונית או שינויים מהותיים אחרים בתאגיד. יתר על כן, מידע אודותיך עשוי להימסר גם כדי לציית לכל חובה או חקירה או הליכים משפטיים תקפים, כגון צו חיפוש, צו זימון, חוק או צו בית משפט. אנו נמסור גם מידע מסוים במקרים מיוחדים, כגון אם תשתמש באתר לביצוע מעשה או מחדל שלא כדין או תבצע מעשה או מחדל כלשהו העלולים לפגוע באוניברסיטת רייכמן (המרכז הבינתחומי הרצליה), בקניינו ובמוניטין שלו, או אם יהיה ניסיון לפגוע באבטחת האתר או איום פיזי או קנייני לך או לאחרים. הרשות המפקחת על פעילויות כאמור היא הרשות להגנת הפרטיות בישראל, וזכותך להגיש תלונה אליה או לכל רשות מפקחת רלוונטית אחרת.

 

זכויותיך


זכותך בכל עת לבקש לעיין במידע או לבקש לתקנו במידת הצורך. כדי לממש אפשרויות אלה אנא צור קשר עמנו בכתובת dpo@idc.ac.il.

 

במדינות מסוימות, בפרט מדינות האיחוד האירופי או מדינות באזור הכלכלי האירופי (להלן: "ה-EEA"), ייתכן שיוקנו לך זכויות מסוימות ביחס למידע האישי שלך. בכפוף לזכאות כזו, ייתכן שיהיו לך הזכויות שלהלן:

 • לבקש תיקון של המידע האישי שלך כאשר המידע שיש בידינו לגביך שגוי או חסר.
 • להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך למטרות שיווק ישיר.
 • להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך כאשר הבסיס החוקי שלנו לעיבוד כאמור
 • הוא שעיבוד כאמור הכרחי לצורך האינטרסים הלגיטימיים שלנו.
 • להתנגד לקבלת החלטות אוטומטיות (כולל פרופילאות (profiling)) בנסיבות מסוימות.
 • לבקש מחיקה של המידע האישי שלך בנסיבות מסוימות, כגון כאשר העיבוד
 • אינו נחוץ עוד למטרה שאליה נאסף במקור, ואין שום סיבה משכנעת להמשך עיבודו או אחסונו על ידינו;
 • לקבל את המידע האישי שלך, או לבקש מאיתנו להעבירו לארגון אחר שמסרת לנו, שאנו מעבדים באמצעים אוטומטיים, כאשר העיבוד שלנו מבוסס על הסכמתך או הכרחי לצורך ביצוע חוזה איתך.

באופן כללי, ביחס למידע שנאסף באתר שלנו, האוניברסיטה מהווה "Data Controller". לכן, אם ברצונך לממש את הזכויות הנ"ל אנא צור עימנו קשר, ואנו נעשה את מירב המאמצים למלא את בקשתך.


אם ברצונך להגיש בקשה בנוגע לעניין כלשהו הנ"ל, אתה מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת: dpo@idc.ac.il.

 


קוקיות (Cookies)


אנו רשאים להשתמש ב"קוקיות" ו/או בטכנולוגיות או בקבצים אחרים (יחד, להלן: "קוקיות") כדי לזהות כיצד מבקרים משתמשים באתר. מידע מעקב מצטבר זה עשוי לשמש כדי לעזור לנו לשפר ולהעצים את חווית האתר עבור כל המשתמשים שלנו. בנוסף לכך, קוקיות משמשות להתאמת האתר להעדפותיך האישיות. קוקיות מכילות מידע כגון הדפים בהם ביקרת, משך הזמן בו שהית באתר, המיקום ממנו ניגשת לאתר ועוד. אם תעדיף שקוקיות לא יאוחסנו במחשב שלך, אתה רשאי לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שיחסום את רוב הקוקיות, או להסיר ידנית קוקיות שהונחו במחשב שלך. עם זאת, לאחר חסימת הקוקיות, ייתכן שלא תהיה לך גישה מלאה לכל המוצע באתר. מידע נוסף על קוקיות מצוי באתר www.allaboutcookies.org.

 

Opt In או Opt Out


אתה שולט תמיד בנתוניך, ואם תבחר לקבל מידע מאיתנו תוכל לשנות את דעתך בהמשך. אם, בכל עת, תרצה להפסיק לקבל מידע כאמור או לבטל את הסכמתך למאפיין מסוים (feature), אתה רשאי להודיע לנו על כך בכתב לכתובת dpo@idc.ac.il עם זאת עליך להיות מודע לכך, כי לא תמיד ניתן להסיר או לשנות לחלוטין מידע במאגרי המידע והשרתים שלנו, אף שתמיד נעשה מאמצים סבירים לעשות זאת על פי בקשתך.

 

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

באתר זה עשויים להיות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. לידיעתך, אתרי אינטרנט אחרים אלה אינם מכוסים במדיניות הפרטיות שלנו. מדיניות פרטיות זו אינה מכסה את נוהגי המידע המופעלים על ידי ספקים אחרים של מוצרים או שירותים, מפרסמים או אתרי אינטרנט אחרים, חברות או יחידים, שאינם בבעלותו או בשליטתו של האוניברסיטה. אנו ממליצים שבעת לחיצה על קישור לאתר אינטרנט אחר, תקרא תמיד את מדיניות הפרטיות של אותו אתר לפני שתנדב מידע הניתן לזיהוי אישי.

 

אבטחת מידע

אנו מטמיעים תקנים מקובלים בשוק ואף אמצעים טובים יותר כדי להבטיח את האבטחה, הסודיות, השלמות והזמינות של מידע אישי שאנו מעבדים. אנו נוקטים באמצעי הגנה פיזיים, טכניים ומנהליים, ובודקים ומעדכנים אותם מעת לעת. אנו שואפים להגביל גישה למידע אישי על בסיס 'צריך לדעת' לצורך מתן שירותים עבורך. במקרה של פגיעה באבטחה, ננקוט את כל האמצעים הסבירים כדי למזער את הפגיעה. אף שנעשה כמיטב יכולתנו כדי להגן על מידע אישי, איננו יכולים להבטיח את האבטחה של המידע המועבר לאתרנו וההעברה היא על אחריותם הבלעדית של המשתמשים.

 


שמירת נתונים

ככלל, האוניברסיטה אינה מחזיקה במידע זמן ארוך יותר מהנדרש לשם אספקת שירותיה ולשם צרכיה העסקיים והחוקיים הסבירים. אם תבטל את ההסכמה לעיבוד נתוניך על ידינו, אנו נמחק את המידע האישי שלך ממערכותינו, אלא אם כן הנתונים נדרשים לאוניברסיטת רייכמן (המרכז הבינתחומי הרצליה) לצורך ביסוס, הגשה או הגנה מפני תביעות משפטיות או שהם הכרחיים לביצוע השירותים המבוקשים.

 


פרטיות לילדים

השירות אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 16. איננו אוספים, ביודעין או במכוון, מידע לגבי ילדים מתחת לגיל 16.

אם אתה מתחת לגיל 16 אינך רשאי להשתמש באתר, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה הורית בהתאם.

 


שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי מדיניות פרטיות זו או הנוהגים המתוארים לעיל, אתה תמיד מוזמן לפנות אלינו בכתובת dpo@idc.ac.il.

 


עדכונים ושינויים במדיניות הפרטיות שלנו

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לתקן או לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת. בעת שינוי המדיניות, נעדכן עמוד זה בהתאם. אנא קרא מדיניות פרטיות זו לעיתים קרובות כדי שתישאר מעודכן בנוגע למדיניויות העדכניות שלנו.

 


הדין החל וסמכות השיפוט

דיני מדינת ישראל, למעט כללי ברירת הדין שבהם, יחולו על מדיניות פרטיות זו, והיא תפורש לפיהם. אתה מסכים במפורש כי סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל תביעה או תובענה הנובעות או קשורות למדיניות פרטיות זו תהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ישראל, בלבד.

 


דף זה עודכן ב- דצמבר 2021.

 

​מדיניות פרטיות לקהלים: