רשות המחקר של אוניברסיטת רייכמן פועלת לעודד ולקדם את המחקר בקרב חוקרי האוניברסיטה, במטרה למצב את עבודתם כמקור ידע חדשני ופורץ דרך המהווה נדבך חשוב בפיתוח המשק והחברה בכללותה.
המחקר באוניברסיטת רייכמן מגוון, נערך בכל הדיסציפלינות הפועלות בו, תוך שיתוף פעולה בין הדיסציפלינות עצמן וכן עם שותפים רבים מאוניברסיטאות מובילות ועם גורמים אחרים נוספים בארץ ובעולם. רשות המחקר מלווה את החוקרים לכל אורך הדרך: באיתור קרנות מחקר וגורמי מימון פרטיים וציבוריים, בסיוע בהגשת הצעות לקרנות, בניהול תקציבי המחקר, בהתקשרות עם הגורמים המממנים והשותפים ועוד ומשמשת כגוף מקשר בין החוקרים לבין גורמי מימון, מוסדות שונים עמם יש שיתופי פעולה ויחידות אחרות בקמפוס.

מה קורה ברשות המחקר