אודות אגף ניהול מענקי מחקר

רשות המחקר באוניברסיטת רייכמן הוקמה בשנת 2007 על מנת לקדם, ללוות ולהסדיר את פעילויות המחקר באוניברסיטת רייכמן. מטרתה לעודד, לקדם וללוות את פעילות המחקר בקרב חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטת רייכמן ולטפל בצד המנהלי של כל מחקר המבוצע במסגרתו. רשות המחקר מלווה את החוקרים לכל אורך תהליך העבודה על המחקר, משלב הגשת הצעת המחקר ועד למשלוח הדוח הכספי והמדעי לקרן המממנת.

תפקידיה העיקריים הם:

 

  • איסוף מידע על קרנות המממנות מחקרים בארץ ובחו"ל והפצתו לחוקרים.
  • פיתוח מקורות מימון חדשים עבור מחקרים.
  • הצעות מחקר- סיוע לחוקרים בהגשת הצעות מחקר לקרנות בארץ ובחו"ל.
  • התקשרות חוזית עם קרנות המחקר, כולל משא ומתן על ההסכם.
  • פתיחת תקציבי מחקר למחקרים שמקורותיהם מקרנות מחקר חיצוניות בארץ ובחו"ל, מתרומות, ממקורות פנימיים ומתקציבי החזרים.
  • ניהול תקציבי המחקר, כולל בקרת ניצול התקציב, על פי נוהלי המרכז הבינתחומי ונוהלי קרנות המחקר.
  • דיווחים כספיים לקרנות, כולל הכנת הדוחות, בתיאום עם החוקרים.
  • בקרה על דיווחים מדעיים של החוקרים לקרנות, בהתאם למועדי הדיווח המחייבים.
  • דיווחים על הפעילות המחקרית במוסד לגורמים פנימיים (נושאי תפקיד) וחיצוניים (ות"ת, תורמים, קרנות).
  • ייצוג אוניברסיטת רייכמן בארץ ובחו"ל, כדי לקדם את המחקר במוסד (קרנות מחקר, רשויות, שותפי מחקר).