רשות המחקר היא יחידת מינהל באוניברסיטת רייכמן שמטרתה לעודד ולקדם את פעילות המחקר במוסד וללוות את החוקרים חברי הסגל האקדמי.
הרשות מטפלת בצד המינהלי של כל מחקר שמתנהל באוניברסיטה.

תפקידים עיקריים:

 

  • איסוף מידע על קרנות המממנות מחקרים בארץ ובחו"ל והפצתו לחוקרים.
  • ליווי חוקרים בהגשת הצעות מחקר לקרנות בארץ ובחו"ל.
  • התקשרות חוזית עם קרנות מחקר, מוסדות וחברות, כולל משא ומתן על ההסכם.
  • פתיחת תקציבי מחקר למחקרים שמקורותיהם מקרנות מחקר חיצוניות בארץ ובחו"ל, מתרומות ועוד.
  • ניהול תקציבי המחקר, כולל בקרת ניצול התקציב, על פי נוהלי המרכז הבינתחומי ונוהלי קרנות המחקר.
  • דיווחים כספיים לקרנות, כולל הכנת הדוחות, בתיאום עם החוקרים.
  • בקרה על דיווחים מדעיים של החוקרים לקרנות, בהתאם למועדי הדיווח המחייבים.
  • דיווחים על הפעילות המחקרית במוסד לגורמים פנימיים (נושאי תפקיד) וחיצוניים (ות"ת, תורמים, קרנות).
  • ייצוג אוניברסיטת רייכמן בארץ ובחו"ל, כדי לקדם את המחקר במוסד (קרנות מחקר, רשויות, שותפי מחקר).