הפעלת מענק

ברכות! הצעת המחקר שהגשת אושרה על ידי הקרן ותזכה למימון. צוות רשות מחקר עומד לרשותך בכל הקשור להכוונה וסיוע בהפעלת התקציב ומימוש כספי המענק.

​לנוחיותך, קיבצנו בעמוד זה טפסים לשימוש בתקציב המחקר. חשוב לזכור שהפעלת מענק מחקר ושימוש בתקציב מחקר כפוף לכללי הקרנות השונות וכללי אוניברסיטת רייכמן.