תהליך ההגשה וטפסים

חוקרים שאיתרו קול קורא למענק מחקר בתחום שלהם ווידאו את זכאותם להגיש בקשה (הן מבחינת נוהלי הקרן המממנת, הן מבחינת נוהלי האוניברסיטה), יכולים להתחיל למלא את טופסי ההגשה. צוות רשות המחקר יוכל לעזור.

אנו ממליצים להתחיל את כתיבת ההצעה לפחות כחודש לפני תאריך ההגשה האחרון, ובמקרים מסוימים בהם נדרשת עבודה רבה, אף מספר חודשים לפני תאריך זה.

 

רוב הקרנות דורשות מילוי טופס הגשה ייעודי באתר ההגשה שמכיל את החלק המדעי והחלק התקציבי.
בקשה שלא מקבלת את אישור רשות המחקר לחלק התקציבי לא תאושר.

 

במקרים מסוימים נקבע תאריך הגשה פנימי מספר ימים לפני התאריך שנקבע על ידי הקרן, כדי שהמחלקה תעבור על ההצעה ותוודא שהיא כתובה על פי הכללים האדמיניסטרטיביים של הקרן (סוג גופן וגודל, מספר עמודים וכדומה), למניעת פסילה על הסף.

 

אם הבקשה תהיה כתובה ומוכנה די זמן לפני מועד ההגשה הסופי שקבעה הקרן, יוכל צוות רשות המחקר לקרוא גם את החלק המדעי ולהציע פידבק ושיפורים.

 

לפעמים, בהתאם לקרן ולאופי המחקר, יידרש גם אישור אתי של ועדת האתיקה המוסדית.