אתיקה,  ניגוד עניינים

 

 

עריכת מחקרים נועדה לקדם את הידע האנושי ולהשיג מטרות חשובות ביותר. עקרונות האתיקה נועדו לתאר את האידיאל המעשי של התנהגות חוקרים במסגרת פעילותם המקצועית, והם בלתי ניתנים להפרדה מהמרכיבים המדעיים-מתודולוגיים של המחקר.
מטרת עקרונות האתיקה אינה להכשיל עריכת מחקרים ולהקשות ללא צורך, אלא לחזק את עקרונות המחקר, כך שהוא יתבצע תוך שמירה על עקרונות אתיים תוך מתן הגנה לבריאותם הפיזית והנפשית של כל המעורבים במחקר.