טפסים והנחיות של גורמי מימון

כמוסד להשכלה גבוהה, אחת ממטרותיו העיקריות של אוניברסיטת רייכמן היא קידום המחקר. כדי לאפשר מחקר מתקדם ברמה הגבוהה ביותר, אוניברסיטת רייכמן תומכת בציבור החוקרים ועוזר להם לגייס משאבים למימון פעילויות מחקר ממקורות כמו קרנות מדעיות ומוסדות ממשלתיים ופרטיים בארץ וברחבי העולם. הכספים האלה מתנהלים ברשות המחקר, שהיא חלק בלתי נפרד מהמערך הניהולי של אוניברסיטת רייכמן.

במרבית מענקי המחקר הניתנים על ידי גופי מימון מחקר חיצוניים נדרשת אוניברסיטת רייכמן לספק דיווחים כספיים בפרקי זמן שונים לאורך תקופת המענק. הדוחות מפרטים את האופן בו מומש המענק באמצעות תקציב המחקר על ידי פירוט ההוצאות שנעשו בו. דוחות אלו מופקים על ידי רשות המחקר תוך שיתוף פעולה הדוק עם החוקר וצוותו.

 

קרנות המימון דורשות לרוב גם דוח מדעי - לעיתים בכמה נקודות זמן בתקופת המחקר, ולעיתים רק בסופה. הדוח מתאר את העבודה המחקרית והתוצרים המדעיים שהופקו במסגרת המענק.
האחריות לכתיבת דוחות אלה מוטלת על החוקרים, אבל רשות המחקר מנהלת בקרה עליהם.

 

מקצת הקרנות מספקות טפסים ייעודיים והנחיות להפקת דוחות אלו, כמפורט מטה.

 

 

קרן הנחיות להפעלת המענק טפסים להפעלת המענק
​הקרן הלאומית למדע - ISF
  הנחיות וטפסים
​הקרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב - BSF הנחיות טפסים
​הקרן הדו-לאומית ישראל-גרמניה - GIF הנחיות טפסים
​משרד המדע   טפסים
​האיחוד האירופאי - תכנית מסגרת 
H2020
  הנחיות וטפסים
​המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות   טפסים