צוות רשות המחקר

בראש רשות המחקר עומדת פרופ' דפנה שורץ. צוות רשות המחקר מחולק לשתי יחידות: יחידה ראשונה: מחלקת קדם זכיה האמונה על איסוף מידע אודות קרנות המממנות מחקרים בארץ ובחו"ל והפצתו לחוקרים וכן סיוע לחוקרים בהגשת הצעות המחקר. יחידה שניה: מחלקת מעקב ובקרה על ניהול מענקים האמונה על פתיחת וניהול תקציבי מחקר למחקרים שמקורותיהם מקרנות מחקר חיצוניות בארץ ובחו"ל, מתרומות ועוד, וכן בקרה על הדו"חות הכספיים והמדעיים לקרנות המממנות.