סגל המרכז לחקר הפסיכולוגיה של האינטרנט (CIP)

למרכז סגל מרצים וחוקרים בעלי שם בינלאומי וניסיון בהוראה ובמחקר באוניברסיטאות המובילות בעולם.