פרסומים ומחקרים המרכז לחקר הפסיכולוגיה של האינטרנט (CIP)

הפעילות המחקרית של פרופ' יאיר עמיחי-המבורגר מפורסמת בכתבי עת ברחבי העולם וכוללת פרסומים של ספרים.