בפתח האלף השלישי חצה הספורט גבולות של מדינות, לאום, דת וגזע והפך למושג נרדף לתרבות כלל עולמית. במקביל ובסיוע אמצעי תקשורת מתפתחים, הספורט הפך במהלך השנים למרכיב מרכזי בכלכלה העולמית, תוך שהתעשייה הנלווית אחראית להעסקת מספר גובר והולך של אנשי שיווק, פרסום וכלכלה, לצד ספורטאים, מאמנים ובעלי מקצועות מסייעים אחרים, שהפכו את הספורט לשפה בינלאומית ופרופסיה מתפתחת.

סקירה כללית:


המעבדה לחקר התקשורת והספורט באוניברסיטת רייכמן הוקמה בשנת 2013 על ידי פרופ' יאיר גלילי במטרה ליצור מסגרת אקדמית מובילה, המהווה מוקד רעיוני, מקצועי ואקדמי עבור העוסקים בנושאים בעלי זיקה לתקשורת, ספורט ותרבות. המעבדה תאפשר מרחב לדיאלוג, לחשיבה משותפת ולפיתוח, ותביא להרחבת מעגל הנחשפים לקשר בין ספורט ותקשורת הן באקדמיה וכן בחברה בכללותה.

מטרות:


  • קידום מחקר והוראה בנושאי התקשורת והספורט (עיתונות כתובה, משודרת ודיגיטלית).
  • הקמת פלטפורמה רשתית בעל תוכן משמעותי לקידום הידע והמחקר בתחום מפתח זה.
  • הכשרת משאב אנושי אקדמי איכותי שישתלב בתעשית הספורט והתקשורת.
  • שיתוף פעולה עם מרכזי לימוד ומחקר דומים ברחבי העולם וקיום כנסים וימי עיון בנושא התקשורת והספורט.