וועדה מייעצת המעבדה לחקר הספורט התקשורת והחברה

חברי הוועדה המייעצת של המעבדה הם מרצים ואנשי ספורט מובילים בתחומם.

  • פרופ׳ יאיר גלילי

   מייסד וראש המעבדה

  • פרופ׳ גרשון טננבאום

   יושב ראש הוועדה המדעית

  • אברהם גרנט

   ראש הוועדה ונציג חו"ל

  • פרופ׳ נדב גולדשמידט

   חבר בוועדה המייעצת

  • ד״ר אסף לב

   חבר בוועדה המייעצת

  • ד״ר איליה מורגולוב

   חבר בוועדה המייעצת

  • עו״ד ברוך כצמן

   חבר בוועדה המייעצת

  • עו"ד רחל גולן

   חברה בוועדה המייעצת

  • עו"ד מיכל גרונדלנד

   חברה בוועדה המייעצת

  • עו"ד דליה בושינסקי

   חברה בוועדה המייעצת

  • עו"ד מורן מאירי

   חבר בוועדה המייעצת

  • עו"ד רון הדסי

   חבר בוועדה המייעצת

  • פרופ' אילן תמיר

   חבר בוועדה המייעצת

  • שוש אלוני

   חברה בוועדה המייעצת

  • גב' מירב אולייניק

   חברה בוועדה המייעצת

  • מר לואי בדיר

   חבר בוועדה המייעצת

  • אילן קובלסקי

   חבר בוועדה המייעצת

  • ד"ר אוהד נחום

   חבר בוועדה המייעצת

  • אפרת ברוזה

   חברה בוועדה המייעצת

  • ד״ר משה לוי

   עמית מחקר

  • ד״ר טל לאור

   עמית מחקר

  • ד״ר דורי ארד

   עמית מחקר