מן התקשורת המעבדה לחקר הספורט התקשורת והחברה

פרסומים באמצעי המדיה השונים שנוגעים למחקר האקדמי בנושאי ספורט, תקשורת וחברה.

אחת מהמטרות של המעבדה היא קידום מחקר והוראה בנושאי התקשורת והספורט (עיתונות כתובה, משודרת ודיגיטלית).