תוכנית לימודים המעבדה לחקר הספורט התקשורת והחברה

הקורס "תקשורת, ספורט וחברה" בתואר הראשון בתקשורת ובחטיבה ל-"פסיכולוגיה של הספורט" בתואר השני בפסיכולוגיה הם חלק מתוכניות הלימודים הקשורות למעבדה.

אחת מהמטרות של המעבדה היא להביא להרחבת מעגל הנחשפים לקשר בין ספורט ותקשורת הן באקדמיה וכן בחברה בכללותה.