חזון מכון אהרן למדיניות כלכלית הוא לתמוך בצמיחה כלכלית וחוזק חברתי בני-קיימא ובצמצום העוני, זאת באמצעות עיצוב אסטרטגיה מבוססת יעדים מדידים בני השוואה בינלאומית והצעות לתוכניות מפורטות למדיניות כלכלית המבוססות על ידע בינלאומי מעודכן. אנו מתמקדים ברפורמות לצמיחה כלכלית הנובעת מגידול בתעסוקה ומהעלאת התוצר לשעת עבודה (הפריון) בישראל.

מכון אהרן בתקשורת

כנסים ושולחנות עגולים

 • תחבורה איכותית ל-2040, תכנון השקעות ותועלות


  30.10.2022

 • המיומנויות המקצועיות הנדרשות מעובדי הייטק


  18.07.2022

 • מיצוי פוטנציאל צעירים בחברה הערבית


  04.07.2022

ועדות ממשלתיות בהובלת מכון אהרן

 • וועדת התעסוקה 2030

  הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030, בראשותו של פרופ' צבי אקשטיין, ממליצה על יעדים לשיעורי התעסוקה לפי קבוצות אוכלוסייה, ולראשונה גם על יעדים לאיכות התעסוקה. עוד ממליצה הוועדה על אמצעים להשגת היעדים, ביניהם מערכות מידע והכוון, הכשרות להגדלת מיומנות העובדים ותוכניות תעסוקה.

 • הוועדה לקידום ענפי המסחר והשירותים

  הוועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים, בראשות גב' מיכל פינק ופרופ' צבי אקשטיין, גיבשה המלצות לתוכנית לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים, בדגש על שיפור פריון העבודה והפחתת יוקר המחייה. הוועדה הגדירה שלושה נושאים מרכזיים למיקוד: הגברת תחרות וטיוב רגולציה, השקעות בהון פיזי, טכנולוגי ועידוד חדשנות, ותחום ההון האנושי.

ניירות מדיניות אחרונים

 • השקעות ציבוריות ורפורמות מבניות

  צבי אקשטיין, שרית מנחם-כרמי וסרגיי סומקין

  נייר זה מציג את הרפורמות הדרושות לטיפול בחסם הצמיחה העיקרי של המשק – פריון העבודה הנמוך. ההמלצות כוללות השקעה בתשתיות ציבוריות, עידוד השקעות פרטיות ומדיניות תעסוקה והון אנושי.

 • רשות הרגולציה: יעדים, כלים ומסגרת עבודה

  שרית מנחם-כרמי ואסף אילת

  נייר זה מתאר את הכלים שעומדים לרשות רשות הרגולציה, את מסגרות העבודה המומלצות עבור הרשות ואת תחומי הפעולה הנדרשים כדי לקדם רגולציה מיטבית בישראל.

 • אסטרטגיית קידום השימוש הדיגיטלי (ICT) בישראל

  הלה אקסלרד, סרגיי סומקין ושחר חבר

  מטרת מחקר זה היא לקבוע סדרי עדיפויות לקידום טרנספורמציה דיגיטלית, זאת על מנת לתת לממשלה כלים לבחור את הפרויקטים בעלי היעילות והתועלת הגבוהות למשק. אנו ממליצים לשים בראש סדר העדיפויות את הגורמים שתרומתם המקרו-כלכלית לפריון ולצמיחה משמעותית ביותר.

 • מהן המיומנויות הנדרשות מעובדי ההייטק

  ניראון חשאי, סרגיי סומקין ורונן ניר

  נייר זה ממפה מגמות מרכזיות בשוק התעסוקה הטכנולוגי, בוחן את הקורלציה בין כישורים ומיומנויות שונים לבין הסיכוי להשתלבות בשוק תעסוקה זה במשרות מחקר ופיתוח ובמשרות צמיחה ומציג המלצות מדיניות.

מרכז הנתונים לכלכלת ישראל

 • נתונים ענפיים


  מערכת להשוואת פריון, הון והשקעות ענפיים בין ישראל למדינות OECD, בהשוואה בינלאומית ולאורך זמן

 • פירמידת הצמיחה וצמצום העוני


  תיאור גרפי של האסטרטגיה הכלכלית של מכון אהרן, הכוללת מערכת לזיהוי נקודות העוצמה והחולשה של המשק הישראלי