חזון מכון אהרן למדיניות כלכלית הוא לתמוך בצמיחה כלכלית וחוזק חברתי בני-קיימא ובצמצום העוני, זאת באמצעות עיצוב אסטרטגיה מבוססת יעדים מדידים בני השוואה בינלאומית והצעות לתוכניות מפורטות למדיניות כלכלית המבוססות על ידע בינלאומי מעודכן. אנו מתמקדים ברפורמות לצמיחה כלכלית הנובעת מגידול בתעסוקה ומהעלאת התוצר לשעת עבודה (הפריון) בישראל.

מכון אהרן בתקשורת

נאומו של ראש המכון, פרופ' צביקה אקשטיין בהפגנה בהרצליה נגד ההפיכה המשפטית

מרבית העשירים הם שמאל־ליברלי — האם נתניהו עומד להכריז עליהם מלחמה?

The Marker

כנסים ושולחנות עגולים

 • מגמות בהשתלבות אקדמאים ערבים בתעסוקה


  27.2.23

 • תחבורה איכותית ל-2040, תכנון השקעות ותועלות


  30.10.2022

 • המיומנויות המקצועיות הנדרשות מעובדי הייטק


  18.07.2022

 • מיצוי פוטנציאל צעירים בחברה הערבית


  04.07.2022

ועדות ממשלתיות בהובלת מכון אהרן

 • וועדת התעסוקה 2030

  הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030, בראשותו של פרופ' צבי אקשטיין, ממליצה על יעדים לשיעורי התעסוקה לפי קבוצות אוכלוסייה, ולראשונה גם על יעדים לאיכות התעסוקה. עוד ממליצה הוועדה על אמצעים להשגת היעדים, ביניהם מערכות מידע והכוון, הכשרות להגדלת מיומנות העובדים ותוכניות תעסוקה.

 • הוועדה לקידום ענפי המסחר והשירותים

  הוועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים, בראשות גב' מיכל פינק ופרופ' צבי אקשטיין, גיבשה המלצות לתוכנית לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים, בדגש על שיפור פריון העבודה והפחתת יוקר המחייה. הוועדה הגדירה שלושה נושאים מרכזיים למיקוד: הגברת תחרות וטיוב רגולציה, השקעות בהון פיזי, טכנולוגי ועידוד חדשנות, ותחום ההון האנושי.

ניירות מדיניות אחרונים

 • השקעות ציבוריות ורפורמות מבניות

  צבי אקשטיין, שרית מנחם-כרמי וסרגיי סומקין

  נייר זה מציג את הרפורמות הדרושות לטיפול בחסם הצמיחה העיקרי של המשק – פריון העבודה הנמוך. ההמלצות כוללות השקעה בתשתיות ציבוריות, עידוד השקעות פרטיות ומדיניות תעסוקה והון אנושי.

 • מדיניות לקידום תעסוקה איכותית בקרב צעירים בחברה הערבית

  מריאן תחאוכו, טלי לרום וסבאא ג'באלי-סירחאן

  נייר זה בוחן את הירידה בתעסוקה והעלייה בשיעור הנמצאים מחוץ למסגרות של לימודים או תעסוקה בקרב צעירים ערבים, מציע הסברים אפשריים למגמות אלו וממליץ על צעדי מדיניות לשילוב איכותי של צעירים ערבים בכלכלה ובחברה.

 • חסמים רגולטוריים לתעסוקת מבוגרים

  הלה אקסלרד

  נייר מדיניות זה בוחן את החסמים לתעסוקת מבוגרים לקראת גיל פרישה במדינת ישראל ואחריו ומציע פתרונות להתמודדות עם חסמים אלו.

 • מהן המיומנויות הנדרשות מעובדי ההייטק

  ניראון חשאי, סרגיי סומקין ורונן ניר

  נייר זה ממפה מגמות מרכזיות בשוק התעסוקה הטכנולוגי, בוחן את הקורלציה בין כישורים ומיומנויות שונים לבין הסיכוי להשתלבות בשוק תעסוקה זה במשרות מחקר ופיתוח ובמשרות צמיחה ומציג המלצות מדיניות.

מרכז הנתונים לכלכלת ישראל

 • נתונים ענפיים


  מערכת להשוואת פריון, הון והשקעות ענפיים בין ישראל למדינות OECD, בהשוואה בינלאומית ולאורך זמן

 • פירמידת הצמיחה וצמצום העוני


  תיאור גרפי של האסטרטגיה הכלכלית של מכון אהרן, הכוללת מערכת לזיהוי נקודות העוצמה והחולשה של המשק הישראלי