המרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית

מכון אהרן הקים המרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית בישראל. חזון המכון בתוכנית זו הינו קידום כלכלה יצרנית ועסקית של החברה הערבית והגברת שילובה בכלכלה הלאומית הישראלית. לתוכנית ועדה מייעצת בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס, סלים ג'ובראן, וחברים בה אנשי מפתח מהחברה הערבית מתחומים שונים. מדי שנה מתכנסת הוועדה המייעצת ומחליטה על תוכנית המחקר של התוכנית על סמך התוצאות והידע המצטבר.

  פעילות המרכז היא חלק מהאסטרטגיה הכלכלית המקיפה של מכון אהרן למשק הישראלי, אשר מטרתה להשיג את היעד של צמיחה מתמשכת בתוצר ובפריון תוך צמצום העוני ואי-השוויון. מוקד הפעילות הוא לקדם קבלת החלטות ממשלה ליישום מדיניות כלכלית ארוכות טווח לחברה הערבית. כדי לקדם את חזון המרכז, הפעילות מתמקדת בעיצוב אסטרטגיות ובגיבוש מדיניות בתחומי החינוך, התעסוקה והתשתיות, בשיתוף משרדי הממשלה השונים ובמיוחד משרד האוצר. המלצות המדיניות כוללות הצעות לתוכניות מפורטות המבוססות על נתונים עדכניים של האוכלוסייה הערבית, ידע לאומי ובינלאומי מוכחים בכלכלה תוך התייחסות להרגלים ולתרבויות בישראל, כולל המגבלות הפוליטיות. תוצאות המחקרים וההמלצות מוצגות בדיונים פומביים בשולחנות עגולים המתקיימים ביישובים ערביים בהשתתפות אנשי מקצוע מהחברה הערבית והיהודית וביניהם חוקרים, מקבלי החלטות ובכירים במגזר העסקי והציבורי.


  שיתוף הפעולה עם משרדי הממשלה ובמיוחד עם משרד האוצר מאפשר להגדיל את ההשפעה ולהביא תוכניות אלו להחלטות ממשלה מתוקצבות אשר יבואו לידי ביטוי ביישום מדיניות ארוכת טווח בתחומים השונים.

  כנסים ושולחנות עגולים

  • 26.07.2021


   מדיניות לצמצום פערים בין החינוך הערבי לעברי

  • 06.04.2021


   תעסוקת גברים ערבים: תכניות מעבר מהתיכון להשכלה ותעסוקה

  • 19.10.2020


   משבר התעסוקה בחברה הערבית

  • 24.02.2020


   פערים במערכת החינוך וחסם השפה עברית

  • 31.03.2019


   כיצד ניתן להתמודד עם אתגרי ההון האנושי בחברה הערבית?

  • 12.07.2018


   מהם החסמים בפיתוח החברה הערבית כמנוע צמיחה למשק הישראלי?

  ניירות מדיניות

  • שילוב צעירים ערבים בהשכלת STEM ובתעסוקה איכותית

   עידית קלישר, מריאן תחאוכו, איילה פרטוש, חנין מטר, עומאר מח'זומי וסבאא ג'באלי-סירחאן

   מחקר זה ממפה את החסמים במסלול חייהם של הצעירים בחברה הערבית החל מסיום התיכון דרך השתלבותם בתחומי ה-STEM בהשכלה הגבוהה, במהלך הלימודים ועד להשתלבות איכותית בתעסוקה.

  • מדיניות לקידום תעסוקה איכותית בקרב צעירים בחברה הערבית

   מריאן תחאוכו, טלי לרום וסבאא ג'באלי-סירחאן

   נייר זה בוחן את הירידה בתעסוקה והעלייה בשיעור הנמצאים מחוץ למסגרות של לימודים או תעסוקה בקרב צעירים ערבים, מציע הסברים אפשריים למגמות אלו וממליץ על צעדי מדיניות לשילוב איכותי של צעירים ערבים בכלכלה ובחברה.

  • האתגר הדיגיטלי בחינוך הערבי

   עידית קלישר, מריאן תחאוכו, קיריל מושקלב וחנין מטר

   נייר זה סוקר את הפערים ביכולות הדיגיטליות וביכולות הלמידה מרחוק בין מערכות החינוך הערבית והעברית ואת הקשיים והחסמים שעלו מהשטח במהלך משבר הקורונה, ומציע המלצות לצמצום הפערים.

  • צמצום פערים בין החינוך הערבי לעברי

   מריאן תחאוכו, עידית קלישר, חנין מטר וקיריל מושקלב

   נייר זה בוחן את הפערים בין החינוך הערבי לעברי בצד תפוקות מערכת החינוך – מיומנויות הבוגרים, שיעורי הזכאות לבגרות ואיכות תעודת הבגרות, ובצד התשומות – תקציבי משרד החינוך והרשויות המקומיות, איכות ההוראה והניהול והרקע של התלמידים, ומציג המלצות לצמצום הפערים.

  • הירידה בתעסוקת ערבים צעירים

   מריאן תחאוכו, טלי לרום וקיריל מושקלב

   עבודה זו חוקרת את הירידה בתעסוקת גברים ערבים שחלה טרום המשבר לאורך השנים 2014-2019, תוך התמקדות בגברים צעירים בגילי 18-24, וכן את המאפיינים של חסרי המעש (שאינם עובדים ואינם לומדים).

  • האתגר הדיגיטלי בחברה הערבית

   מריאן תחאוכו, הלה אקסלרד וחנין מטר

   נייר זה מציג את הפערים בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית שאינה חרדית בתשתיות דיגיטליות, באוריינות דיגיטלית ובמאפייני השימוש בכלים ובשירותים דיגיטליים, ומציע המלצות מדיניות לטווח הקצר והארוך שיביאו לצמצום פערים אלו.

  • הפערים בין סטודנטים בתקופת הקורונה

   מריאן תחאוכו, נסרין חדאד חאג'-יחיא וחנין מטר

   נייר זה מציג את עיקרי הממצאים מסקר אינטרנטי מיוחד שנערך במהלך חודש יוני ובחן את ההשפעה של משבר הקורונה על הסטודנטים הישראלים ואת הפערים בין סטודנטים יהודים וערבים בתקופת הקורונה.

  • התשואה לידע בעברית בחברה הערבית

   מריאן תחאוכו, עידית קלישר וקיריל מושקלב

   נייר זה בוחן את התשואה לידע בשפה העברית באקדמיה ובשוק העבודה בקרב נשים וגברים בחברה הערבית, מציג את החסמים לרכישת השפה במערכת החינוך הערבית וממליץ על שורת צעדים לשיפור רמת הבקיאות בשפה העברית החל מגיל צעיר.

  • משבר הקורונה בחברה הערבית

   מריאן תחאוכו וקיריל מושקלב

   נייר זה מציג את הגורמים לשיעור התחלואה הנמוך במרבית הישובים הערביים וממליץ על התאמה של מדיניות הסיוע במהלך המשבר ושל מדיניות היציאה מהסגר למאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה הערבית.

  • החברה הערבית כמנוע צמיחה במשק

   מריאן תחאוכו

   פערים ברמת ההון האנושי הם הגורם המרכזי לפערים בהכנסה ובפריון בין האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה היהודית הלא-חרדית. נייר זה עוסק בשני היבטים של רכישת ההון האנושי - זכאות לבגרות והשתלבות בהשכלה גבוהה.