מרכז הנתונים לכלכלת ישראל

מרכז הנתונים לכלכלת ישראל במכון אהרן מספק מגוון נתונים וניתוחים על כלכלת ישראל, בהשוואה בין לאומית ובחלוקה לתחומים. המרכז כולל את מדדי גילת נפתלי לביצועי הממשלה והמשק, בחלוקה לתחומים ובחלוקה ענפית, את פירמידת הצמיחה וצמצום העוני לקידום האסטרטגיה הכלכלית וכן מחולל לוחות וגרפים לגישה נוחה לנתוני תעסוקה ושכר בישראל.

 • פירמידת הצמיחה וצמצום העוני


  תיאור גרפי של האסטרטגיה הכלכלית של מכון אהרן, הכוללת מערכת לזיהוי נקודות העוצמה והחולשה של המשק הישראלי

 • מדדי גילת נפתלי


  מערכת מדדים לתפקוד משרדי הממשלה בישראל, שתגרום לממשלה לשפר את ביצועיה ותהווה בסיס לדיון מקצועי וציבורי מבוסס נתונים

 • נתונים ענפיים


  מערכת להשוואת פריון, הון והשקעות ענפיים בין ישראל למדינות ה OECD, בהשוואה בין לאומית ולאורך זמן

 • נתוני תעסוקה ושכר בישראל


  מערכת ליצירת טבלאות וגרפים על נתוני תעסוקה ושכר במשק הישראלי, בחתכים שונים ולאורך זמן