​סקר משותף למכון אהרן, הלמ"ס ובנק ישראל יבחן את סוגיות מיעוט ההשקעות במגזר העסקי


מספר מחקרים שפרסם מכון אהרן בשנים האחרונות הצביעו על מלאי ההון הנמוך של הסקטור העסקי בישראל. מהשוואות שנעשו בנתונים מצרפיים של ה-OECD וה-IMF עולה כי מלאי ההון במגזר העסקי בישראל, הכולל מכונות, ציוד, כלי רכב ומבנים, נמוך במידה ניכרת מהרמה הממוצעת של מדינות ה-OECD ובפרט מזו של מדינות הסמן. קבוצת מדינות הסמן כוללת את אוסטריה, דנמרק, פינלנד, אירלנד, הולנד ושוודיה. היא נבחרה במכון אהרן לצורך עריכת השוואות בין-לאומיות מאקרו-כלכליות. מדינות הסמן הן מדינות בסדר הגודל של ישראל מבחינת האוכלוסייה ואופי הצמיחה הכלכלית הנשען על הון אנושי, אבל רמת התוצר לנפש והפריון שלהן גבוהים יותר, ושיעורי העוני נמוכים יותר.

 

הפערים במלאי ההון הפרטי קשורים ישירות לרמתו הנמוכה של פריון העבודה שהוא התוצר לשעת עבודה. ניתוחים שנערכו במכון אהרן מצאו כי הפער במלאי ההון הפרטי בין ישראל למדינות הסמן מהווה 35% מפער הפריון שעומד על 25 דולר לשעת עבודה.

מלאי ההון הפרטי לשעת עבודה, בדולרים*

 

גרף של הסקר

*מחירי PPP קבועים של 2011

מקור: עיבודי מכון אהרן לנתוני IMF ו-OECD

 

הנתונים המצרפיים אפשרו את זיהוי הבעיה - תת השקעה בסקטור הפרטי - אולם להבנת המחסור בהשקעות ופער הפריון במגזר העסקי נדרש מחקר המתבסס על נתוני פירמות. כיום אין נתוני פירמות המתאימים לניתוח התנהגות הפירמות בכל הנוגע להחלטות ההשקעה שלהן. במסגרת דיונים שקיימה קבוצת התייעצות המורכבת מחוקרים במכון אהרן, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובנק ישראל הוחלט ליזום סקר איכותני שיאפשר קבלת נתונים מתאימים. בימים אלה נערך לראשונה סקר השקעות ופריון בקרב חברות במגזר העסקי בענפים שונים. הסקר הוא פרי של שיתוף פעולה מחקרי בין מכון אהרן למדיניות כלכלית שבאוניברסיטת רייכמן, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובנק ישראל.

הסקר בוחן בין היתר האם קיימות מגבלות המביאות לרמה נמוכה של השקעות, את השפעת המדיניות הממשלתית על השקעות הפירמות, את מידת ההיכרות של כל פירמה עם הטכנולוגיות אשר נמצאות בשימוש בתחומה ונושאים רבים נוספים. צוות בראשות פרופ' רפי מלניק וד"ר שרית מנחם-כרמי ממכון אהרן יאסוף את הנתונים באמצעות שאלון מקוון שיישלח לכ-1,200 מנהלי חברות מענפים שונים במשק.

 

להתקשרות בנוגע לסקר:

ד"ר שרית מנחם-כרמי

Sarit.MenahemCarmi@idc.ac.il