ניירות מדיניות

ניירות המדיניות של מכון אהרן הם מחקרים כלכליים יישומיים בסוגיות מפתח של המשק הישראלי, הכוללים המלצות מדיניות מעשיות ותכניות פעולה לרפורמות ארוכות טווח. ניירות המדיניות מתבססים על נתונים עדכניים ועל המחקר האקדמי והיישומי בישראל ובעולם.