מדיניות לקידום תעסוקה איכותית בקרב צעירים בחברה הערבית

מריאן תחאוכו, טלי לרום, סבבא ג'באלי- סירחאן

בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית בשיעורי התעסוקה של הגברים בחברה הערבית ובעיקר בגילים הצעירים, מגמה אשר החריפה במהלך משבר הקורונה, ובמקביל חלה עלייה דרמטית בשיעור הצעירים שאינם במסגרות. המונח המקובל בספרות לקבוצה זו הוא NEET (Not in Education, Employment, or Training), כלומר מדובר בצעירים שאינם במסגרת של תעסוקה או רכישת הון אנושי, והם מכונים לעיתים גם "חסרי מעש". 

נייר המדיניות חוקר את הירידה בתעסוקה שחלה טרום המשבר ובמהלכו, תוך התמקדות בגברים צעירים בגילי 18-24, וכן את המאפיינים של הצעירים שאינם במסגרות. הניתוח מפלח את האוכלוסייה, המועסקים והלא מועסקים ומאפיין את התעסוקה ואת חוסר המעש, על פני זמן ובחתכים של קבוצות גיל, רמות השכלה, אזור גיאוגרפי, דת וענף כלכלי. עוד דן הנייר בגורמים לעלייה בתופעה של צעירים שאינם משתלבים במסגרות של רכישת השכלה, הכשרות או תעסוקה, ומציע אסטרטגיה והמלצות מדיניות לקידום תעסוקה איכותית בקרב צעירים בחברה הערבית.