משבר הקורונה

 • הפערים בין סטודנטים בתקופת הקורונה

  מריאן תחאוכו, נסרין חדאד חאג'-יחיא וחנין מטר

  נייר זה מציג את עיקרי הממצאים מסקר אינטרנטי מיוחד שנערך במהלך חודש יוני ובחן את ההשפעה של משבר הקורונה על הסטודנטים הישראלים ואת הפערים בין סטודנטים יהודים וערבים בתקופת הקורונה.

 • מדיניות כלכלית ליציאת המשק מהמשבר

  צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ וטלי לרום

  נייר זה מציג תוכנית כלכלית המתמקדת בהגדלת התעסוקה האיכותית והפריון וכוללת הרחבה משמעותית של מדיניות התעסוקה ושל פרויקטים תומכי צמיחה. מרכיב מרכזי בתוכנית הוא יצירת ביקושים לעובדים בענפי המשק והקטנת החסמים וחוסר הוודאות לסקטור העסקי.

 • תחלואה, תוצר ותעסוקה ברבעון השני

  צבי אקשטיין, בנימין בנטל וסרגיי סומקין

  נייר זה משווה את ישראל בהיבט הרפואי והכלכלי למדינות אחרות ומציג את המחיר הכלכלי של הגל השני במונחי צמיחה ואת הנזק המתמשך הנגרם עקב חסרונה של מדיניות תעסוקה הולמת בישראל.

 • מה ניתן ללמוד על מדיניות לנוכח הקורונה

  צבי אקשטיין, בנימין בנטל וסרגיי סומקין

  נייר זה משווה את ישראל של הגל הראשון בהיבט הרפואי והכלכלי למדינות אחרות תוך התייחסות לנתוני התחלואה והתמותה ולצעדי המדיניות לתמיכה בעובדים ובסקטור העסקי, וכן מחשב את העלות בה החברה הישראלית נשאה כדי להציל כל שנת חיים.

 • תמיכה בהוצאות קבועות של עסקים

  צבי אקשטיין, שרית מנחם-כרמי וסרגיי סומקין

  נייר זה סוקר את מדיניות הסיוע שניתנה למגזר העסקי בישראל ובמדינות מתקדמות בעולם, ומוצא כי התמיכה הממשלתית שניתנה בישראל מצומצמת בהשוואה בינלאומית. עמדת המחברים היא כי יש להרחיב את היקף התמיכה הממשלתית בהלוואות בערבות מדינה.

 • מדיניות תעסוקה בעקבות משבר הקורונה

  צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ וטלי לרום

  נייר זה מתאר את המדיניות הנדרשת היום על מנת להחזיר מספר רב ככל האפשר של עובדים לתעסוקה בתקופת היציאה מהסגר ומהמשבר, וכן את המדיניות שיש לקבוע כעת לקראת אפשרות של "גל שני" או מגפה בעתיד.

 • ניתוח התחלואה בישראל ובמדינות דומות

  צבי אקשטיין, שרית מנחם-כרמי וסרגיי סומקין

  נייר זה מציג ניתוח השוואתי של נתוני התחלואה בישראל ובמדינות אירופאיות דומות, ומראה כי הסבירות שמערכת הבריאות תתקשה לתמוך בטיפול בחולים קשה היא נמוכה ביותר.

 • משבר הקורונה: המלצות למדיניות כלכלית

  שמואל אבן, צבי אקשטיין, ששון חדד, אביחי ליפשיץ וסרגיי סומקין

  נייר מדיניות זה, שנכתב בשיתוף המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), מתמקד בהמלצות מדיניות כלכלית לניהול משבר הקורונה ובאסטרטגיה כלכלית, הכפופה להערכת המצב הרפואית והמשקית, לתהליך היציאה מהמשבר.

 • התמודדות כלכלית של מדינות עם הקורונה

  אביחי ליפשיץ, שרית מנחם-כרמי וסרגיי סומקין

  נייר זה עוסק בהיקף התמיכות הממשלתיות שניתנו בעולם ובישראל ומאפייניהן, וסוקר את תוכניות התמיכה הממשלתית לסקטור העסקי ולדורשי עבודה במדינות נבחרות.

 • הקורונה במשקפיים של כלכלן

  צבי אקשטיין ובנימין בנטל

  נייר זה מציג את כשלי השוק הנגרמים כתוצאה ממגפת הקורונה ודן במדיניות הסגרים בגישה כלכלית. המסקנה היא שאימוץ מיידי של מודל ההרחקה החכמה (סגרים סלקטיביים הנשענים על מידע חכם ובדיקות מרובות) דוגמת דרום מזרח אסיה ובדומה לזה הנשקל באירופה יביא תועלת רבה למשק בישראל.

 • עיקרי מדיניות כלכלית ליציאה מהסגר

  צבי אקשטיין ואביחי ליפשיץ

  נייר זה מציע מדיניות של "הרחקה חכמה" שמטרתה המרכזית היא פתיחת המשק על מנת למזער את הנזק לתוצר, תוך ניהול הסיכונים הבריאותיים.

 • משבר הקורונה בחברה הערבית

  מריאן תחאוכו וקיריל מושקלב

  נייר זה מציג את הגורמים לשיעור התחלואה הנמוך במרבית הישובים הערביים וממליץ על התאמה של מדיניות הסיוע במהלך המשבר ושל מדיניות היציאה מהסגר למאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה הערבית.