הוועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים

הוועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים, בראשות גב' מיכל פינק, סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד הכלכלה והתעשייה ופרופ' צבי אקשטיין, יו"ר מכון אהרן למדיניות כלכלית, הגישה ביולי 2021 את הדוח המסכם לשרת הכלכלה והתעשייה, ח"כ אורנה ברביבאי. על הדוח חתומים 24 חברי ועדה המייצגים מגוון משרדי ממשלה, נציגי מגזר שלישי וארגונים יציגים. מטרת הוועדה הינה לגבש המלצות לתוכנית לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים, בדגש על הפחתת פערי פריון העבודה מול מדינות מובילות. הוועדה הוקמה בשנת 2019 ע"י משרד הכלכלה והתעשייה וייחודה הינו בעיסוקה, לראשונה באופן ישיר, בקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים בישראל.


ענפי המסחר והשירותים מהווים נתח משמעותי מכלכלת ישראל - 60% מהיקף המועסקים ו-65% מהערך המוסף הגולמי בתוצר העסקי. ענפים אלו מאופיינים בפריון נמוך בהשוואה בינלאומית, עם פער של 44% בתוצר לשעת עבודה בהשוואה למדינות הסמן.


מטרת הוועדה הינה לגבש המלצות לתוכנית לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים, בדגש על שיפור פריון העבודה והפחתת יוקר המחייה. בהתאם, הגדירה הוועדה שלושה נושאים מרכזיים למיקוד:


- הגברת תחרות וטיוב רגולציה

- השקעות בהון פיזי, טכנולוגי ועידוד חדשנות

- תחום ההון האנושי


בנוסף, דנה הוועדה בקידום שינוי במבנה הארגוני של משרד הכלכלה והתעשייה, כך שיאפשר בין היתר את אימוץ מסקנות הדו"ח וישקף בצורה מותאמת יותר את התפלגות ענפי המגזר העסקי אשר נמצאים תחת אחריות המשרד.


המלצות הוועדה


קידום ענפי המסחר והשירותים לנתיב של צמיחה וגידול בפריון העבודה מחייב תכנון וביצוע בראייה ארוכת טווח, תוך קידום תמורות משמעותיות במנגנוניים הממשלתיים הקיימים. דגש עיקרי ניתן בדו"ח לתחום הפחתת הבירוקרטיה וטיוב רגולציה, שהינו בעל השפעה משמעותית על פריון העבודה הנמוך בענפים אלו וכן לתחום ההשקעות ועידוד חדשנות, שנמצאים בחסר משמעותי בענפים אלו.


הוועדה ממליצה לפעול לקידום וחיזוק הפעילות הממשלתית בתחום זה, מדידת עלות הבירוקרטיה והפחתת הנטל הבירוקרטי על עסקים בישראל, יישום תמורות רוחביות במנגנוני הרגולציה הממשלתיים ואימוץ תפיסת עולם חדשה ובבסיסה העברת האחריות למפוקח ואימוץ מנגנונים ונורמות בינלאומיות.


כמו כן, הוועדה ממליצה על עידוד החדשנות בענפי המסחר והשירותים וביטול הבחנות סקטוריאליות בסיוע ממשלתי לסקטור העסקי, ביצוע התאמות במערכי ההכשרה המקצועית כך שיתנו מענה לצרכים המתקדמים של ענפים אלו והתאמת פעילות משרד הכלכלה והתעשייה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים.


חברי הוועדה

 • גב' מיכל פינק, סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד הכלכלה והתעשייה - יו"ר משותף לוועדה
 • פרופ' צבי אקשטיין, ראש מכון אהרון למדיניות כלכלית - יו"ר משותף לוועדה
 • גב' ישראלה מני, סמנכ"ל כלכלה ומיסים, איגוד לשכות המסחר
 • ד"ר עדי ברנדר, מנהל אגף מקרו כלכלה ומדיניות, בנק ישראל
 • גב' תאיר איפרגן, מנהלת זרוע העבודה (בפועל) במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 • פרופ' אבי וייס, נשיא מרכז טאוב, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר אילן
 • ד"ר שמואל אברמזון, סגן בכיר כלכלה ומחקר, אגף הכלכלנית הראשית, משרד האוצר
 • מר משה לאו, ראש צוות קמעונאות, בריאות ותשומות בניה, רשות התחרות
 • ד"ר אסף קובו, ראש אגף בכיר כלכלה ומחקר, רשות החדשנות
 • מר יואל פינקל, המשנה לסטטיסטיקן הממשלתי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 • ד"ר סיגל שלח, מנכ"ל ג'וינט ישראל
 • מר רן קיותי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה והתעשייה
 • מר אוהד כהן, מנהל מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה
 • מר אנואר חילף, הממונה על חוקיות היבוא, משרד הכלכלה והתעשייה
 • עו"ד מיכאל אטלן, ראש הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
 • גב' תמי ורשבסקי, מנהלת מרכז חדשנות ACT שנקר ותוכנית CLEVER של הא"א
 • גב' עתר רזי אורן, מנכ"לית קרן "ביחד"
 • מר עמיחי פישר, ראש אגף בכיר לטיוב רגולציה, משרד ראש הממשלה
 • גב' דריה פודשיבלוב, מנהלת תחום משרדים כלכליים, החשב הכללי, משרד האוצר
 • מר עמיר יצחקי, ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה, משרד הבריאות
 • גב' פנינה אורן שנידור, סגנית מנהל שירות המזון הארצי, משרד הבריאות
 • גב' אילת שפייר, כלכלנית בכירה, המועצה הלאומית לכלכלה משרד ראש הממשלה
 • מר גל ברנס, כלכלן, אגף תקציבים, משרד האוצר
 • גב' מירי שמואלי, ראש אגף בכיר תאום מערכתי, המשרד לבטחון פנים
 • גב' איילת קול, מנהלת תחום בכיר מסחר ושירותים, משרד הכלכלה והתעשייה
 • ד"ר שרית מנחם-כרמי, חוקרת בכירה, מכון אהרן למדיניות כלכלית
 • מר ניר ברנגה, מ"מ אוהד כהן, מנהל מחלקת שירותים והשקעות סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה


מרכזי הוועדה מטעם מכון אהרן: ד"ר שרית מנחם כרמי וד"ר אביחי ליפשיץ