קידום ופיתוח טרנספורמציה דיגיטלית בישראל לקראת 2030

הלה אקסלרד, סרגיי סומקין ושחר חבר

מגוון מחקרים דיווחו על היתרונות הרבים הגלומים בקדמה דיגיטלית בתחומים הכלכליים והחברתיים. השקעה ב-ICT (Information and Communications Technology, טכנולוגיית מידע ותקשורת) משפיעה חיובית על צמיחה כלכלית, רווחה ופריון העובדים במשק. מהשוואת נתוני ישראל למדינות הסמן ניכר כי מלאי ההון הציבורי בתשתיות ICT של ישראל נמוך יותר, וכן ישנם פערים גדולים בסך ההשקעה ב-ICT מתוך התמ"ג בישראל בהשוואה למדינות הסמן. אומנם ישראל משקיעה מאמצים לצמצום הפערים באמצעות המיזם "ישראל דיגיטלית", משרד התקשורת, רשות התקשוב ועוד, אך דרושה תוכנית עבודה סדורה, מבוססת מדידה ונתונים, שתסגור פערים מול מדינות הסמן ותאפשר את מימוש הפוטנציאל הטמון בקידום טרנספורמציה דיגיטלית בישראל.

במסגרת נייר מדיניות זה בחנו את אסטרטגיית ה-OECD לקידום טרנספורמציה דיגיטלית והצענו דרכים למימושה בישראל דרך בניית סדרי עדיפויות, הצבת יעדים ומדידה שוטפת, בכדי לממש את מלוא הפוטנציאל. מודל הפירמידה של מכון אהרן, רגרסיות לאמידת הקשר בין מדדי טרנספורמציה דיגיטלית ותוצר לנפש, סגירת פערים מול מדינות הסמן ומפות הדרכים של מדינות מובילות הן בין הדרכים המוצעות כדי לבנות תוכנית אסטרטגית לקידום השימוש הדיגיטלי בישראל לקראת 2030. כל אלו במטרה לקדם צמיחה כלכלית, רווחה של הפרטים וצמצום העוני.