ההשפעה הכלכלית של השקעות בתחבורה ציבורית במטרופולין תל אביב על התוצר

 

ב- 10.11.2019 התקיים שולחן עגול בנושא ההשפעה הכלכלית של השקעות בתחבורה ציבורית במטרופולין ת"א על התוצר במסגרתו הוצג מחקר חדש שנעשה במכון אהרן למדיניות כלכלית. המחקר, שנערך על ידי סני זיו ואורן שפיר ובהנחיית פרופ' צביקה אקשטיין וד"ר אביחי ליפשיץ, כימת לראשונה את השפעת קיומה של מערכת הסעת המונים במטרופולין תל אביב על התוצר בתרחישי אוכלוסייה ותעסוקה שונים. החוקרים מצאו כי המיזם להקמת מערכת המטרו בגוש דן יהיה בעל תועלת גדולה למשק לא רק בשל קיצור זמני הנסיעה או סוגיות של איכות סביבה אלא גם הודות לתרומה מפעילות הגומלין הכלכלית בין בני אדם ועסקים במטרופולין. התוספת לתוצר תנוע בין 1% ל-4.5% מהתוצר הצפוי משנת 2040 ואילך - כלומר בין 27 ל-110 מיליארד שקל לשנה במונחים של ימינו - זאת בהתאם לתרחישי האוכלוסייה והתעסוקה שהוצגו. התוספת לתוצר נובעת מיתרונות האגלומרציה. לפי הספרות הכלכלית, פעילותם של פירמות ועובדים יעילה ובעלת פריון גבוה יותר בסביבות עירוניות צפופות עם נגישות תחבורתית טובה, זאת כתוצאה מהשפעות חיצוניות חיוביות הנובעות מאותה התקבצות עסקים ועובדים והקרבה הפיזית שלהם. עוד השתתפו בדיון רוני חזקיהו, החשב הכללי; ד"ר עדי ברנדר, מנהל אגף מקרו-כלכלה ומדיניות בחטיבת המחקר של בנק ישראל; תמיר כהן, רכז תוכנית תשתיות 2030 באגף התקציבים במשרד האוצר; ד"ר ניר שרב, ראש צוות התוכנית האסטרטגית לתחבורה; וניר בריל, סגן ראש המועצה הלאומית כלכלה. המשתתפים הסכימו כי התועלת הגדולה שעולה ממחקרם של זיו ושפיר ומחקרים קודמים, מצדיקה את הקמתה של מערכת המטרו.


הזמנה

מצגת - סני זיו ואורן שפיר - ההשפעה הכלכלית של השקעות בתחבורה ציבורית במטרופולין תל אביב על התוצר
מצגת - ניר שרב
סיכום הדיון
נייר מדיניות - סני זיו ואורן שפיר
כתבה ב-the marker – איך לממן את מיזם המטרו
כתבה ב-the marker – כך ישראל תצא מהפקק ותגדיל את התוצר