מגמות בהשתלבות אקדמאים ערבים בתעסוקה


27.2.23


הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית הינה מרכיב מרכזי בקידום מוביליות חברתית וצמצום פערים כלכליים מול החברה הכללית. השלמת תואר אקדמי נתפסת כתנאי מחייב בדרך לתעסוקה הולמת, אך האם התשואה להשכלה זהה עבור כולם?


תוצאות מחקר שנערך במכון אהרן שופכות אור על השינויים שחלו באיכות ההשתלבות בתעסוקה של בוגרי תארים בישראל בשנים האחרונות בהשוואה לעשור הקודם. המחקר בוצע באמצעות שימוש בנתוני פרט מנהליים אודות בוגרי תארים בין השנים 2019-2014, בחדר המחקר של הלמ"ס במכון אהרן. הנתונים מראים כי בהשוואה לפערים שנצפו לפני עשור, בשנים האחרונות חל צמצום משמעותי בפערי השכר בין אקדמאיים ערבים ויהודים בוגרי תארים, בזכות עלייה משמעותית יותר בשכר הריאלי של האקדמאים הערבים.


בשולחן העגול הצגנו את תמונת המצב ואת השינויים שחלו בשנים האחרונות באיכות ההשתלבות בשוק העבודה של בוגרי התארים בישראל, לפי אוכלוסיות ומגדר. בפרט, הוצגה התשואה להשכלה אקדמית בקרב גברים ונשים מהחברה הערבית בהינתן הרקע החברתי כלכלי ופירוק של הגורמים לפערים בין ערבים ליהודים לפי תחומי לימוד, מוסד לימודים, ענף תעסוקה, וותק בשוק העבודה ונתונים דמוגרפיים ומשתני רקע אחרים.


על בסיס הנתונים פורטו המלצות לצעדי מדיניות למיצוי הפוטנציאל התעסוקתי של אקדמאים ערבים, בדגש על אקדמאים בתחומים בהם הפערים עדיין גבוהים.

 

הזמנה

מצגת - מכון אהרן