תעסוקת גברים ערבים: תכניות מעבר מהתיכון להשכלה ותעסוקה

 

השנתיים שקדמו למשבר הקורונה התאפיינו בירידה משמעותית בשיעור התעסוקה של הגברים הערבים ובעיקר הצעירים והלא משכילים שבהם. זאת בין היתר בגלל תהליך האוטומציה המתרחש בענף התעשייה אשר גורם לפליטה של העובדים עם המיומנויות הנמוכות ועלייה במספר העובדים הזרים בענף הבינוי. במקביל לירידה בתעסוקה בקרב הצעירים הייתה עלייה דרמטית בשיעור חסרי המעש- מי שאינם נמצאים במסגרת פורמלית של לימודים או עבודה. מלבד הפגיעה הישירה בתוצר ובצמיחה, לירידה בתעסוקה ולעלייה בשיעור חוסר המעש של הגברים הערבים הצעירים השפעה ישירה על המעורבות שלהם בפשיעה ולעלייה המדאיגה באלימות בחברה הערבית. בשולחן העגול נציג נתונים, הערכות כמותיות ותכנית עבודה מפורטת הכוללת המלצות מדיניות המבוססות על העקרונות הבאים: הקמת יחידות אבחון והכוונה בבתי הספר ערביים שיהיו אחראיות על אבחון היכולות של הצעירים לקראת סוף התיכון והכוונה לאפשרויות העומדות בפניהם בשוק העבודה או באקדמיה. בנוסף, נתייחס למדיניות בנושא ההכשרות להתאמת הכישורים והמיומנויות של העובדים לשינויים שחלים בעולם העבודה ובנושא העובדים הזרים.


הזמנה
מצגת - נג'יב עמריה, מריאן תחאוכו
מצגת - נעם גרובר
מצגת - סאמי אסעד

נייר מדיניות – מריאן תחאוכו, טלי לרום וקיריל מושקלב
הקלטת הדיון בפייסבוק