אתגרי משק האנרגיה 2030

 

מכון אהרן קיים ב-9.2.2020 שולחן עגול בנושא אתגרי משק האנרגיה 2030. בפתח הדיון הציג ד"ר סרגיי סומקין, חוקר בכיר במכון אהרן, את האתגר העצום העומד בפני משק האנרגיה: כדי להבטיח בטחון אנרגטי ולספק חשמל בהיקף שעונה על צרכי הביקוש, יש צורך להכפיל בעשור הקרוב את היצע החשמל.
על פי המחקר שנערך במכון אהרן למדיניות כלכלית על ידי פרופ' צבי אקשטיין, ד"ר סרגיי סומקין וד"ר הלה אקסלרד, כדי לעמוד ביעד זה יש לגבש למשק האנרגיה הישראלי תכנית עבודה מחייבת של ביצוע להשגת היעדים ב-2030, שתתמקד ביעדים הבאים: שיפור אמינות היצע החשמל, שיפור איכות הסביבה, אופטימיזציה של תעריף החשמל ושיפור איכות החשמל. כן הומלץ שתכנית זאת תבוסס על מודל כמותי שיאפשר לבחון חלופות פיתוח שונות. בין המגיבים היו מר אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה, אשר התייחס לתמהיל הדלקים ומעבר לחשמל נקי יותר; ד"ר אסף אילת, יושב ראש רשות החשמל, אשר דיבר על שלוש מגמות במשק החשמל: ירוק יותר (כלומר פחות מזהם), מבוזר יותר ודיגיטלי יותר; ומר עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל, שהתייחס לאמינות רשת החשמל והשקעות מתוכננות. מגיבים נוספים היו נציגי משרד האוצר, אקדמאים ונציגים של חברות אנרגיה במשק. התגובות והדיון התמקדו בשאלה האם וכיצד ניתן לגבש יעדים למשק החשמל אשר יתנו מענה לצרכי האנרגיה של מדינת ישראל בעשור הקרוב על מנת להבטיח ביטחון אנרגטי וצמיחה כלכלית.


הזמנה
מצגת - צבי אקשטיין, סרגיי סומקין והלה אקסלרד
מצגת - אמיר פוסטר
סיכום הדיון
נייר מדיניות