איך מתפקד המשק לנוכח מגפת הקורונה?

 

מגפת הקורונה גורמת לכשלי שוק מהותיים: הדבקה בין אדם לאדם, חוסר המידע לפרט עצמו אם הוא נגוע (ללא תסמינים ומחסור בבדיקות), אי הוודאות על משך המגפה והיקפה, הנטייה לתגובת יתר על ידי פרטים וציבורים וסיכון מוסרי. בהיעדר התערבות ציבורית כל אלה גורמים לירידה משמעותית בפעילות הכלכלית ולעלייה משמעותית בתחלואה ובמקרי המוות, ועל כן נדרשת מדיניות המתמודדת עם שתי תוצאות אלו. המחקר שיוצג בפתיחת הדיון, המשלב מודל מאקרו כלכלי עם מודל אפידמיולוגי ומניח שהפרטים אינם יודעים בוודאות מהו מצבם הבריאותי, מאפשר להשוות בין מדיניות של הרחקה גורפת (סגר כולל) לבין מדיניות של הרחקה חכמה (סגרים סלקטיביים הנשענים על מידע חכם ובדיקות מרובות) וכן לבחון את ההשפעה של שימוש בבדיקות. המחקר מראה כי הרחקה חכמה מקטינה הן את הפגיעה בתוצר והן את מספר המתים לעומת הרחקה גורפת. יתרה מכך, ביצוע בדיקות ללא שימוש באפשרות של בידוד יכול להחמיר את ההשלכות הכלכליות והבריאותיות של מגפה, בעוד לשימוש בבדיקות על מנת לבודד אנשים שנבדקו יש תועלת חברתית גדולה משום שמדיניות זו מאפשרת לשמור על רמת הבריאות ללא ירידה משמעותית בפעילות הכלכלית. לפיכך המדיניות המומלצת היא הרחקה חכמה במטרה לפתוח את המשק ולמזער את הנזק לתוצר תוך ניהול הסיכונים הבריאותיים. מדיניות כזו מהווה איזון ראוי יותר בין מגוון השיקולים שצריכים להילקח בחשבון בזמן משבר, ומאפשרת למשק את אורך הנשימה הנחוץ למאבק בלי לגרום לנזקים בלתי הפיכים. המדיניות מבוססת על מידע שקוף לכלל הציבור, בדיקות רבות ומהירות, אינפורמציה רפואית מרבית וחשופה על המצב הבריאותי של הפרטים באמצעות מספר מקורות מידע ואפליקציות תומכות, ודיפרנציאציה בהסגרים תוך שחרור אזורים, קבוצות גיל וענפים שבהם רמת הסיכון היא נמוכה לצד שמירת האפשרות להרחקה גורפת באזורים בהם שיעור הנדבקים הוא גבוה במיוחד והתרומה לתוצר נמוכה.

בתום הצגת המצגת של מכון אהרן נשמעו התגובות של הדוברים הבאים: פרופ' אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה; עו"ד איילת נחמיאס ורבין, סגנית נשיא התאחדות התעשיינים וחברת כנסת לשעבר; אלוף (מיל.) עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי; פרופ׳ רן בליצר, מייסד ומנהל מכון המחקר של שירותי בריאות כללית, ויו"ר החברה לאיכות ברפואה של ההסתדרות הרפואית בישראל;
מר אסף וסרצוג, סגן הממונה על התקציבים, אגף התקציבים, משרד האוצר; פרופ׳ אייל לשם, מומחה למחלות זיהומיות, מנהל המכון לרפואת מטיילים ומחלות טרופיות, מרכז רפואי שיבא; פרופ׳ קובי גלזר, ראש מרכז קובנס לניהול מערכות בריאות, הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב והמחלקה לכלכלה, אוניברסיטת וורוויק, אנגליה; פרופ׳ דב שוורץ, אוניברסיטת בן גוריון, לשעבר המדען הראשי של הוועדה לאנרגיה אטומית; מר ירום אריאב, יו"ר הועד המנהל של אוניברסיטת בן גוריון בנגב; ד״ר עדי ברנדר, מנהל אגף מאקרו ומדיניות בנק ישראל; פרופ' יונה רובינשטיין , London School of Economics.

 

הזמנה
מצגת - צביקה אקשטיין
מצגת - מרטין אייכנבאום
מצגת - אייל לשם
מצגת - דב שוורץ
הקלטת הדיון בפייסבוק